16 days of activism: Internationella dagen för personer med funktionsvariation 

Visste du att internationella dagen för personer med funktionsvariation inträffar den 3 december? FN instiftade dagen år 1992, med syfte att öka förståelsen kring olika funktionsvariationer samt vikten av inkludering. Ett uppmärksammande kring rättigheter och välbefinnande för den marginaliserade utan möjligheten att göra sin egen röst hörd.  

Statistik som understryker den globala situationen:  

  • En miljard människor världen över sätts i rampljuset! Ja, du läste rätt: en miljard! Cirka 15 % av världens befolkning lever med funktionsvariationer. 
  • Mer än någonsin är det viktigt att se till att människor med funktionsvariationer står i centrum för ansträngningarna att bygga inkluderande samhällen. De måste rådfrågas, inkluderas och lyssnas på i alla kritiska frågor, från klimatförändringar till att få slut på våld.  
  • Barn med funktionsvariationer är bland dem som lider mest under konflikter. Världen måste göra mer för att skydda dem, tillhandahålla inkluderande humanitärt bistånd och se till att de kan leva med värdighet. 
  • Kvinnor och flickor med funktionsvariationer utsätts för diskriminering från ung ålder. Nyfödda flickor med funktionsvariationer är mer benägna än berövas livet via så kallade barmhärtighetsmord än pojkbarnen.  

 

Kampen att bli hörd: Varför röster från personer med funktionsvariationer är avgörande för klimatåtgärder 

Att konsekvenserna av klimatförändringar drabbar de mest marginaliserade är ingen nyhet, men trots detta är den funktionsvarierade gruppens erfarenheter mindre benägna att bli hörda.  

Globalt har klimatförändringarna orsakat omfattande skador och ekonomiska förluster värda miljarder dollar. Indonesien, världens största ögrupp, är extremt sårbart för klimatförändringar. Med dessa sårbarheter i fokus har Islamic Relief Indonesien åtagit sig åtgärder för att minska de negativa effekterna av klimatförändringar. Huvudfokuset för vårt fältkontor i Indonesien är att stärka de ohördas röst, som lätt hamnar i utkanten av beslutsfattande samtal kring klimatförändringar. Trots att funktionsvarierade i Indonesien representerar minst 10 miljoner av befolkningen, så finns inget hänsynstagande i form av inkludering i samtal. 

Livsförsörjningen är under hot   

I Lombok, Indonesien, har förändrade havsmönster, oregelbundet regn och extrema väderhändelser haft allvarlig påverkan på både jordbruk och fiske, med förödande konsekvenser för försörjningsmöjligheter. På grund av att regn- och vädermönster blir allt mer oregelbundna, tvingas till exempel saltbönder som förlitar sig på torrperioder för att skörda sitt salt att börja om salttillverkningsprocessen flera gånger i månaden, vilket leder till stora inkomstförluster. 

Situationen är ännu svårare för personer med funktionvariationer, eftersom klimatförändringarna begränsar deras försörjningsmöjligheter. Bland dem som har påverkats negativt av klimatförändringarna och intervjuat är Nursanah, som bor i byn Repok Bembek med sin fru och 6-årige son. Nursanahs familj har traditionellt varit involverade i saltodlingsbranschen, men på grund av hans funktionsvariation kan han inte fortsätta driva familjetraditionen. För att kunna få in någon försörjning samlar han istället kammusslor för att sälja dem, medan hans fru arbetar på en tobaksodling.   

Men i takt med klimatförändringarna och de ohållbara jordbruksmetoder blir den här typen av försörjning allt mer olämpligt för Nursanah. Här förklarar han några av utmaningarna som påverkar hans försörjning. 

– Den senaste tiden har havsnivåerna nära mangroveområdet stigit och ibland dras inte tidvattnet tillbaka, vilket leder till att jag kan inte samla pilgrimsmusslor för att sälja dem på marknaden. När det händer brukar jag gå hem och försöka samla ihop dem nästa dag. Dessutom har mangroveskogarna huggits ner av samhället, så att de kan förvandla området till räkodlings farm. På grund av att mangroveskogarna huggits ner är jag nu tvungen att gå mycket längre sträckor för att fiska pilgrimsmusslor som ligger nära mangroveområdet, vilket är väldigt svårt för mig på grund av min funktionsvariation.  

Nursanah 1

Vägen som Nursanah måste åka för att samla pilgrimsmusslor är svår att navigera även för en vuxen människa utan den fysiska utmaningen som kommer med hans funktionsvariation, men 43-åringen kämpar utöver det dessutom med att sjöområdet där han samlar pilgrimsmusslor sjunker, vilket gör arbetet ännu tuffare.  

– För mig skulle det vara till stor hjälp att skydda mangroveskogarna eftersom de har förstörts av samhället. Det är viktigt för mig att bevara mangroveskogana eftersom det är den naturliga livsmiljön för kammusslorna, som min inkomst dessutom är beroende av. 

mangrove

Effekterna av dem pågående klimatförändringarna har även haft negativ påverkan på Nursanah och hans familjs hälsa, vilket ytterligare försämrat deras förmåga att försörja sig: 

– Alla i min familj verkar bli sjuka lättare, speciellt när vädret förändras, vi får alla influensa. Jag har också märkt att jag nyligen har en allergisk reaktion mot regnvatten. Jag får utslag när det regnar kraftigt, så jag brukar stanna hemma när det händer. 

Under den Internationella dagen för personer med funktionsvariationer uppmärksammar vi några av de utmaningar som personer med funktionsvariationer möter dagligen – men det är lika viktigt att betona detta under samtliga dagar, för alla människors lika rätt och plats i samhället de lever i. När klimatförändringarna fortsätter att ödelägga samhällen runt om i världen har det blivit allt viktigare att bygga en grönare och mer hållbar planet för alla. 

För att mildra skadan och bygga upp motståndskraft mot klimatförändringar måste världsledaren vidta djärvare och snabbare åtgärder som sätter dem mest utsatta samhällens behov och erfarenheter i centrum. Vägen framåt är det avgörande och vi prioriterar berättelser och insikter från den direkta målgruppen som drabbas hårdast av klimatförändringarna. 

Islamic Relief arbetar med lokala samhällen för att ge stöd från klimatförändringarnas förödande effekter, bygga motståndskraft och stötta utsatta människor till att anpassa sig till dem nya utmaningarna. Fortsätt stötta vårt viktiga arbete. 

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.