16 Days of activism: Internationella dagen för uppmärksammandet av de mänskliga rättigheter

Idag, den 10 december, är det den internationella dagen för de mänskliga rättigheter, som infördes av FN:s generalförsamling för över 50 år sedan i syfte att främja alla människors lika värdigheter och rättigheter. I dag lever 2 miljoner palestinier i ett utomhus fängelse i  Gaza, där befolkningen dagligen blir förnekade grundläggande mänskliga rättigheter av ockupationsmakten Israel.  

”Vi kräver våra grundläggande mänskliga rättigheter”: Gazas ödelagda företagare talar ut under den internationella dagen för de mänskliga rättigheterna” 

I maj 2021, förstördes hundratals företag som ett direkt resultat av de Israeliska bombningarna i Gaza. 18 månader senare ligger många företag fortfarande i ruiner och tusentals arbetare har förlorat sitt levebröd. 

Enligt världsbankens rapport från juli 2021, beräknades förlusterna i området uppgå till omkring 570 miljoner dollar och mer än 525 ekonomiska anläggningar och företag som blivit helt förstörda eller allvarligt skadade. Mer än 400 miljoner dollar beräknas behövas de kommande 24 månader för uppbyggnad.  

Ett kraftigt slag för människor som redan lever under svåra  förhållanden  

Situationen medför allvarliga konsekvenser för medborgare i Gaza, som redan lever under osäkra förhållanden. Mer än hälften av befolkningen lever under fattigdomsgränsen och över 80 % är beroende utav bistånd. Den senaste tidens bombningar har lett till att ytterligare tusentals arbetare blivit uppsagda, förlorat sitt levebröd eller bevittnat hur deras verksamheter brunnit ner till aska. 

Bombningarna från Israel är ett hot mot liv och hälsa men även ett hot mot den ekonomiska infrastrukturen på Gaza. I dag är arbetslösheten på 50 % bland den allmänna befolkningen och 70 procent bland akademiker och unga vuxna.   

En studie av Islamic Relief från 2020 visade att 3 av 5 ungdomar upplever ångest som ett resultat av sin sociala och ekonomiska omgivning, varpå nästan 40% har övervägt självmord.  

Attacken mot Gazas ekonomi är ingen tillfällighet, säger Mahmoud Abu Jayab, företagare i  Gaza, säger att “Israel har en strategi att avskaffa alla Palestinska försök till självförsörjning samt minskad Palestiniernas förmåga att tillverka produkter lokalt. Det finns ett mönster av upprepade israeliska övergrepp på civila företag och fabriker i Gaza, dessa övergrepp strider mot internationell humanitär rätt”.  

Ekonomiska, känslomässiga och miljömässiga skador  

Företagaren Mahmoud Abu Jaya säger att hans företag var föremål för israeliska bombningar under 2021. ”Branden varade i 22 dagar”, företaget som jag ägde producerade jordbruksförnödenheter och täcker ca 60 % av Gazaremsans behov. Jag arbetade i företaget  innan mina barn föddes, jag tog hand om företaget på samma sätt som jag tog hand om mina barn, med kärlek och omtanke”  

Efter bombningarna som ödelagde hans företag har Mahmoud blivit tvungen att säga upp majoriteten av sin personal. Han säger att “Några av arbetarna fick jobb hos arbetsministeriet men resten var jag tvungen att säga upp. Nerdragningarna har inte bara påverkat arbetarna utan även jordbrukarna som arbetar på gårdar, plantskolor och åkrarna. Jag har inte möjlighet att försörja mig själv och min familj. Jag vet inte hur jag ska betala av de skulder jag är skyldig.” 

Varför bombade de företaget? Det är en fråga jag inte har svaret på. Jag tror att de bara vill förstöra ekonomin, de bombade de 35 viktigaste företagen på Gazaremsan på en och samma dag.” 

Mer än hälften av Gazas befolkning har levt hela sina liv under blockaden. Blockaden har förstört framtiden för en hel generation och skapat en massiv ungdomsarbetslöshet. Den har bidragit negativt till unga människors mentala hälsa och utveckling och förvandlat Gazas till en humanitär kris. De flesta av Gazas bönder, tillverkare och småskaliga producenter hindras från att komma åt sina traditionella marknader på Västbanken. Samtidigt som Gazas åkermark blivit konfiskerats av ockupationsmakten, Israel. 

Utöver den ekonomiska skada som tillfogats Gaza, sörjer Mahmoud också de emotionella och miljömässiga konsekvenserna av bombningarna. ”Skadorna var inte begränsade till mänskligt lidande eller materiella förluster, utan skadade också miljön, grundvattnet och växtligheten i Gaza.” 

“Mitt budskap till det internationella samfundet är att de palestinska folkets grundläggande mänskliga rättigheter har tagits ifrån oss. Djuren i Europa har fler rättigheter än vi människor här [på Gaza]. Vi söker inte krig eller våld; vi önskar fred och vill att våra barn och framtida generationer ska kunna leva i fred och säkerhet.”  

18 månader efter Israeliska bombningarna som genomfördes i maj 2021 är många företag fortfarande drabbade. Bombningarna har ödelagt försörjningen för en stor del av befolkningen som redan kämpar under stora ekonomiska förluster. 

Här kan du lyssna på Mahmoud Abu Jayab berättelse. 

Mahmoud Abu Jayab 1
På bild: Mahmoud Abu Jayab

Islamic Relief uppmanar det Internationella Samfundet att öka trycket på staten Israel så att blockade av Gaza upphör omedelbart. På den internationella dagen för de mänskliga rättigheter uppmuntrar vi Er att stötta Palestiniernas rätt till ett liv i värdighet och säkerhet.  

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.