16 days of activism 

År 1999 utnämnde FN den 25 november till den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Därav initiativet 16 days of activism. En internationell kampanj som vill belysa och sätta stopp gentemot det våld som riktas mot kvinnor.  Statistik som understryker den globala situationen: 

  • Globala uppskattningar publicerade av WHO indikerar att cirka 1 av 3 (35 %) av kvinnor i hela världen har upplevt antingen fysiskt och/eller sexuellt våld i nära relationer eller sexuellt våld utanför partner under sin livstid.
  • Globalt sett begås så många som 38 % av morden på kvinnor av en manlig intim partner.
  • Varje år gifter sig 15 miljoner flickor före 18 års ålder. Det är 28 flickor varje minut.
  • Skam, stigma, tystnad, straffrihet i samband med våld mot kvinnor påverkar hela samhället och även de hållbara utvecklingsmålen.

 

Kaushila: ”Jag kräver rättvisa för alla som drabbas av sexuellt våld”  

För att hedra denna ytterst viktiga dag som går hand i hand med våra grundprinciper på Islamic Relief, har vi talat med inspirerande kvinnor som arbetar med att bekämpa våld mot kvinnor. Kaushila är en av de kvinnor som ägnat sitt liv åt att förespråka och söka rättvisa för de som drabbas av sexuellt våld.  

Kaushila Devi

 

Kaushila Devi, 35 år, är sekreterare för Parivartan Ward Level Women’s Group i Brahmpuri, Nepal. Hon blev medlem i deras kvinnogrupp efter att ha deltagit i olika program organiserade av Landsbygdsutvecklingscentret (RDC), inklusive opinionsbildning, bildande av kvinnogrupper och dörr-till-dörr-kampanjer.  

Som en del av hennes regelbundna medverkan i kvinnogruppsmöten, delar Kaushila med sig av sin kunskap och information till gruppen. Under de senaste 18 månaderna har hon uppmärksammat 4 fall av könsrelaterad våld och anordnat rådgivning till flertalet överlevande. Hon utbildar föräldrar om vikten av att skicka sina barn till skolan, och hennes ansträngningar har lett till att 24 barn har blivit inskrivna.  

Kaushila har också ägnat tid åt att utbilda sin son och dotter i frågan om kvinnorsrättigheter och likabehandling av män och kvinnor. Ett stort fokus i hennes arbete är att hitta fall och vidta åtgärder för att säkerställa att de överlevande uppnår rättvisa.  

Ett av fallen hon lyfte fram var den gripande historien om en 15-årig flicka från Dalit-samhället. Geeta* var det äldsta barnet i en familj på 9 med 3 systrar och 3 bröder. Även hon från Brahmpuri, där hon levde med sin famij. Hennes föräldrar arbetar för en minimumlön, och hennes far arbetar för närvarande i grannlandet Indien.  

Att växa upp i Nepal är inte lätt, men livet är särskilt svårt för daliterna. De tillhör inget kast och ligger längst ner i samhällets hierarki. Följden av denna diskriminering och en tradition av fattigdom, hoppar många barn av skolan tidigt. Från tidig ålder arbetar de tillsammans med sina föräldrar  inom jordbruk, fiske eller tegelfabriker. Likt många andra Dalit-barn går inte Geeta och hennes syskon i skolan. 

Vägen till rättvisa  

Kaushila hörde rykten från lokalbefolkningen om Geetas ovanligt svullna mage. När hon gick för att prata med tonåringens mamma, bekräftade hon att dottern var gravid på grund av våldtäkt. Kaushila uppmuntrade henne att anmäla det sexuella övergreppet, men mamman ville vänta på att hennes man skulle komma tillbaka från jobbet i Punjab.  

På grund av hur brådskande och känslig flickans situation var, meddelade Kaushila Islamic Reliefs implementeringspartner, Rural Development Center (RDC) i Nepal. Ett tekniskt team från RDC kontaktade familjen och erbjöd sig att ge Geeta rådgivning. I sina rådgivningssessioner berättade hon om vad som hände henne dagen då hon våldtogs. 

Oväntat svek  

Bangla

Geeta sökte arbete när två nepalesiska kvinnor erbjöd henne pengar för att klippa gräs i det indiska gränslandet i närheten. Geeta såg detta som en möjlighet hon inte kunde missa. 

När de kom till gränsen överlämnades Geeta till en man som upprepade gånger våldtog henne. Samtliga hotade henne till livet om hon skulle berätta för någon om vad som hade hänt.  

RDC Nepal stöttade familjen att anmäla brottet till polisen för att förhindra att gruppen använde sexuellt våld mot andra flickor. Familjen fick också hjälp av Rajdevis biträdande borgmästare som hjälpte dem att lämna in ett klagomål till tingsrätten. 

Att ha makten att segra 

I juli 2021 lämnades Geetas fall in och en fällande dom erhölls på två månader. Kvinnorna som lockade Geeta greps och dömdes, medan hennes våldtäktsman aldrig lyckades gripas.  

Kaushila anser att det här fallet är ett exempel på kraften i ett samhälle som går samman för att se upp för varandra. Kommunen har under processens gång stöttat det rättsliga , och RDC, med hjälp av Islamic Relief, tillfört tekniskt och ekonomiskt stöd med nödhjälp och bostad. 

Att organisera och mobilisera samhället har gjort ett betydande bidrag till att ta itu med könsbaserat våld i området. Kaushila har blivit en förebild för samhällsledare, men hon vet att hennes arbete inte är avslutat, eftersom många fler kvinnor och flickor fortsätter att utsättas för våld och hålls rädda och nedtystade.  

Som en del av våra insatser att bekämpa könsbaserat våld, arbetar Islamic Relief med RDC för att stödja och stärka skyddsstrukturer i samhället.  

Vårt arbete syftar till att bättre skydda utsatta barn i Nepal från exploatering och skada, och stödja deras samhällen att bygga en ljusare framtid för alla.

*Namnet har ändrats för att skydda identiteten. 

 

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.