8 mars: Tre exempel på hur Islamic Relief kämpar för jämställdhet

Världen över diskrimineras kvinnor på grund av sitt kön. De utsätts för våld, förtryck och ekonomisk marginalisering.

På Internationella kvinnodagen den 8 mars hedrar vi de framsteg som gjorts, pekar på vad som fortfarande återstår, och hyllar de kvinnor och män världen över som fortsätter kampen för rättvisa mellan könen.

700 miljoner människor världen över lever i extrem fattigdom. De saknar pengar till mat, kläder och skydd för sig själva och sina familjer. De tvingas välja mellan att låta sina barn gå i skolan eller köpa nödvändig medicin eller mat.

Kvinnor och flickor möter särskilda utmaningar som ökar deras sårbarhet. Inte minst i samband med coronapandemin. Kvinnor är ofta anställda i den informella sektorn och därför extra sårbara när länder stänger ner. När familjer tillbringar mer tid hemma tillsammans, kanske under pressade ekonomiska förhållanden, ökar risken för könsbaserat våld – samtidigt som möjligheterna för kvinnor att söka hjälp undermineras. När barn tvingas lämna skolan när länder går i lock-down ökar det risken för barnäktenskap och att flickor inte alls kommer tillbaka till skolan.

Var tredje kvinna har utsatts för könsbaserat våld

Här är några fakta om jämställdhet och ojämställdhet:

  • I många länder begränsas kvinnors rätt till mark och egendom och rätt till arbete. Kvinnor som arbetar får lägre lön än män för samma arbete – i dagens takt kommer det att ta 170 år innan löneglappet stängs.
  • 130 miljoner flickor världen över går inte i skolan.
  • 4 av 5 personer som utsätts för trafficking är kvinnor och flickor.
  • Sri Lanka var det första landet i världen med kvinnlig regeringschef. Sirimavo Bandaranaike valdes år 1960. Idag är 25 procent av världens parlamentariker kvinnor.
  • Var tredje kvinna har utsatts för könsbaserat våld någon gång i livet.

Islamic Reliefs arbete för jämställdhet – tre exempel

För att uppnå resultat och stärka rättvisan mellan könen räcker det inte med punktinsatser –arbetet med jämställdhet behöver bli en naturlig del av alla insatser. Så arbetar Islamic Relief Sverige. Här är några exempel på hur vi har integrerat vårt arbete mot könsbaserat våld i andra insatser:

  • I en insats i Sydsudan arbetade vi med att stärka sjukvården och göra primärvårdsinsatser och mödravård tillgängligt för fler. Dessutom fick 42 sjukvårdsmedarbetare utbildning inom sexuellt våld och förebyggande arbete mot könsbaserat våld, för att bli bättre på att identifiera och stötta överlevare av sexuellt och könsbaserat våld.
  • I vår stora sjukvårdsinsats i norra Syrien, där över en halv miljon människor får tillgång till sjukvård, utbildades 150 sjukvårdsmedarbetare i skydd och inkludering, samt i att hantera fall av könsbaserat våld.
  • I en insats där människor i Gaza erbjöds anställningar för att säkra deras inkomster, utbildades både arbetsplatser som tog emot dem och projektdeltagarna själva om könsbaserat våld av den lokala Women’s Affairs Centre.

En av de förkämpar för jämställdhet som varje dag tar kampen är Milgo, som jobbar med skydd och inkludering på Islamic Relief Somalia. Så här berättar hon:

 

Milgo på Islamic Relief somalia arbetar med skydd och inkludering

 

– Jag har mött många trångsynta attityder från män runtom mig. Jag blir ibland avfärdad av män som förutsätter att jag inte har något inflytande, och istället pratar med mina manliga kollegor. Jag blir väldigt inspirerad av de kvinnor som jag arbetar med. Vissa av dem har överlevt misshandel eller könsstympning. De bevisar att saker de varit med om inte definierar dem som personer, och att de kan övervinna sina motgångar. Jag fortsätter att tro på mig själv och på kvinnors styrka. Om du tror väldigt starkt på något, till exempel rättvisa mellan könen, så kommer du hitta sätt att skapa förändring.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.