Beskydd av civilbefolkningar är en nödvändighet

Den israeliska regeringen har uppmanat befolkningen i norra Gaza att lämna sina hem inom 24 timmar.

Vi på Islamic Relief är oroade över situationen då det kommer vara ytterst svårt, om inte omöjligt, för 1.1 miljoner människor att evakuera och hitta säkra platser i Gaza på mindre än 24 timmar. Vi är också oroade över hur barn och äldre samt personer med olika funktionsvariationer ska klara flytten från norra Gaza på den tidsfristen.

Även FN har varnat för att det kommer vara omöjligt att flytta så många människor utan allvarliga humanitära konsekvenser och det finns en stor risk att människor kommer att dö till följd av evakueringen. Sjukhusen är fulla av svårt skadade civila, däribland många barn och att evakuera dem kan innebära stora konsekvenser.

FN har vidare varnat för att man inte kan garantera säkerheten för människor som vistas i UNRWA:s skolor eller ge skydd till de 1.1 miljoner som behöver fly norra Gaza.

Det råder redan en humanitär kris i Gaza och vi på Islamic Relief tror att denna kris kan förvärras om civilbefolkningen inte får det beskydd som de har rätt till.

Utöver det är tillgången till sjukhus, skyddsrum, vatten och andra livsviktiga tjänster otillräckliga för att möta behoven som nu finns i Gaza vilket riskerar att förvärra evakueringen avsevärt.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.