Flyktingarna från Syrien väntar på din hjälp!

Syria_Appeal_Home

Tusentals syrier har flytt till grannländerna i hopp om att komma undan våldet från den syriska regimen mot de som under de senaste månaderna protesterat. Tusentals flyktingar har flytt över gränsen till Libanon och över 10.000 människor till Turkiet.

Läget i Syrien är särskilt spänt i landets norra del, nära gränsen till Turkiet, och våldet från regimen har hittills skördat fler än 1100 civila offer. Utöver detta har det även kommit in uppgifter om att tortyr och andra former av övergrepp i strid mot de mänskliga rättigheterna förekommer.

Islamic Relief är sedan en tid tillbaka på plats i Libanon för att hjälpa flyktingar i regionen Wadi Khaled.  Fokus för Islamic Reliefs hjälpinsatser är dock för närvarande inriktade på Turkiet som har fått ta emot större delen av de syriska flyktingarna. Man bedömer dessutom att det inte är sannolikt att flyktingarna skulle kunna återvända inom en kort tid, med tanke på det nuvarande läget i Syrien.

Den turkiska regeringen har kommit överens med en del hjälporganisationer om samarbete för distribution av förnödenheter till flyktingar, inklusive mat för dem som fortfarande väntar på den syriska sidan av gränsen. Många är vid gränsen till Turkiet i hopp om att komma undan våldet mot civila, kvinnor, barn och gamla, medan omvärlden tittar bort. Nöden är stor och det råder brist på bl.a. mat, hygienartiklar, kläder och tillfälliga skydd och tält.

Islamic Reliefs mål är självklart att hjälpa de syriska flyktingarna.

Ditt bidrag kan rädda liv! Märk Din betalning med ordet ”SYRIEN”.

PG: 900181-9  |  BG: 900-1819

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.