Halima drömmer om en framtid i Sverige

Idag är det Internationella Flickadagen – en dag instiftad av FN för att uppmärksamma flickors särskilt utsatta situation runtom i världen. I vårt arbete i Sverige träffar Islamic Relief många flickor som drabbats av åldersuppskrivningar. En av dem är Halima.

”På dagarna går jag till skolan. Sedan går jag hem. Jag försöker göra mina läxor och inte tänka på det som hände mig i Somalia, jag försöker glömma det. Jag har inga nära vänner men har klasskamrater i skolan. Jag har skrivit in mig på fotboll och väntar på besked.”

Halima var väldigt ung när Al-Shabab kom till hennes pappa och krävde att han gifte bort sin dotter med en av dem. Han sa att hon var för ung. Men när en jämnårig kamrat till henne blev mördad och pappan mottog hot mot dottern så flydde hon. Till slut kom hon till Sverige.

Men Halimas liv är på paus, eftersom hon har fått sin ålder uppskriven av myndigheterna. Metoderna för dessa åldersuppskrivningar har fått omfattande kritik av bland annat läkare, och Islamic Relief träffar flera av dessa flickor i vårt arbete i Sverige. Åldersuppskrivningarna gör att många unga förlorar rätten till familjehem och till god man – och risken att utvisas ökar. Halima har en så kallad tillfällig åldersuppskrivning men väntar på asylbeslut och på slutgiltigt beslut om hennes ålder. Skulle hon bli utvisad till Somalia är hon övertygad om att hon kommer att bli dödad.

”Det finns inget säkert ställe att återvända till.”

Under tiden hennes ärende behandlas får Halima behålla sin gode man men hon tvingades flytta från sitt familjehem och fick mindre än ett dygn på sig att packa. Men hon går på gymnasiet och hoppas få fortsätta.

”Jag hoppas få stanna och få uppehållstillstånd så att jag kan plugga vidare. Mitt mål är att bli läkare.”

I vårt arbete stöttar Islamic Relief dessa flickor med information i asylprocessen och kopplar ihop dem med flickor i samma situation. Vi ordnar också fritidsaktiviteter för dem och arbetar med att medvetandegöra dem om sina rättigheter. 

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.