Internationella flyktingdagen: Akbert flydde från Tigray när hennes make dödades

18 juni 2021

Motsvarande åtta svenska befolkningar, 82,4 miljoner människor, befinner sig på flykt inom eller utanför sitt land. Bland dem sjubarnsmamman Akbert från Tigray, som tagit sig till Sudan för att sätta sig och sina barn i säkerhet.  Inför Internationella flyktingdagen den 20 juni uppmärksammar Islamic Relief hennes och andra flyktingars situation.

Trots pandemins stängda gränser och begränsningar i resande så ökar antalet människor på flykt, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR:s årliga rapport som släpptes i fredags. 

Nu befinner sig 82,4 miljoner människor på flykt, vilket är en fördubbling på bara tio år. Den absoluta merparten befinner sig i låg- och medelinkomstländer. 48 miljoner människor är internflyktingar, och ett stort antal har flytt till grannländer. 42 procent av flyktingarna är under 18 år, och en miljon barn uppskattas ha fötts på flykt mellan år 2018 och 2020. 

– Flyktingkonventionen från 1951 och FN:s flyktingfördrag (Global Compact on Refugees) ger de rättsliga ramarna och verktygen för att ta emot människor på flykt. Men det behövs en mycket större politisk vilja att ta itu med de konflikter och den förföljelse som från början tvingar människor på flykt, säger UNHCR:s chef Filippo Grandi. 

Siffrorna är svindlande, och därför är det viktigt att minnas att bakom varje siffra finns ett helt livsöde, ofta kantat av plötsliga och oförutsedda händelser.  

Akbert flydde Tigray när maken dödades

En av dem vars liv vänts upp och ner under året som gått är småbarnsmamman Akbert från Tigray, Etiopien. När våldsamheterna i Tigray bröt ut i höstas dödades Akberts make och deras boskap stals. Akbert begravde sin make och begav sig på flykt med sina sju barn. De nådde till slut Sudan där de nu befinner sig i flyktinglägret i Um Rakuba tillsammans med tusentals andra flyktingar.  

– När jag kom hit var jag väldigt rädd. Jag oroade mig för mina barn, hur skulle jag förklara för dem om maten tar slut? Det är också ont om vatten i lägret, jag måste gå långt för att hitta det.  

Akbert har flytt från Tigray i Etiopien till Sudan. Här bor hon i flyktinläger med sina sju barn, varav ett syns på bilden.
Akbert har flytt från Tigray i Etiopien till Sudan. Här bor hon i flyktinläger med sina sju barn, varav ett syns på bilden.

Akbert och hennes grannar i lägret har byggt en lerspis för att kunna göra injera, det platta etiopiska brödet. Grannarna hjälper varandra och Akbert får mycket stöd av dem sedan hennes man dödades. Vissa flyktingar har lyckats sälja grönsaker och socker på marknaden, men behoven i lägret är fortsatt mycket stora.  

Under tiden i lägret fyllde Akberts yngste son ett år, en traditionellt mycket viktig födelsedag. Akbert är kristen och går till lägrets kyrka tre gånger i veckan. Vid födelsedagsfirandet välsignade en präst barnet och reciterade böner medans han skar upp ett bröd som delades av alla som var på plats.  

– Denna ritual utförs på ett barns första födelsedag så att hon eller han ska växa fortare, säger prästen.  

Islamic Reliefs uppmaning: Ta vara på religiösa aktörers erfarenheter

Som trosinspirerad organisation ser Islamic Relief vikten av att tillvarata och inkludera religiösa och trosinspirerade aktörer i mottagandet av flyktingar. Lokala religiösa aktörer står ofta i frontlinjen och tar emot människor som drivits på flykt, och deras viktiga erfarenheter behöver tillvaratas när andra humanitära aktörer och institutioner planerar insatser för människor på flykt.  

  • Tillgången till andligt stöd måste säkras såväl som tillgången till humanitärt och psyko-socialt stöd.  
  • Interreligiösa initiativ bör uppmuntras för att stärka inkluderingen i mottagande länder.  
  • Nationella insatser för hälsa och utbildning måste inkludera flyktingar för att säkra alla människor tillgång till både utbildning och hälsa – inte minst i samband med vaccineringen mot covid-19.  

Islamic Relief på plats i flyktinglägren i Sudan och i Tigray

Islamic Relief finns på plats i Um Rakuba och andra flyktingläger i östra Sudan nära gränsen mot Etiopien. Vi har försett 30 000 människor med olika typer av assistans, exempelvis mat, vatten, hygienutrustning, utbildning, och soldriven belysning för att öka säkerheten nattetid.  

Islamic Relief har byggt mer än 60 toaletter och 30 handtvättstationer i Um-Rakuba och Al Tunaydbah-lägren, och håller på att bygga klassrum för att säkerställa barns tillgång till utbildning. 

 Vi bistår också människor inne i Tigray.  

  

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.