Islamic Relief bistår flyktingar från Etiopien i Sudan

Tusentals människor har flytt Tigray i Etiopien och korsat gränsen till Sudan. I flyktinglägren lider många av de nyanlända av brist på mat, rent vatten, tak över huvudet och dålig tillgång till hygieninrättningar. Islamic Relief har fått finansiering från Sida för en akut-insats som ska lindra lidandet för 6 200 personer. Personal på plats finns tillgänglig för intervjuer.

I början av november utbröt våldsamheter i den etiopiska regionen Tigray. Sedan dess har tiotusentals människor korsat gränsen till grannlandet Sudan.

Islamic Relief finns på plats i Sudan och har bland annat delat ut hygienkit och matpaket till de nyanlända flyktingarna. Islamic Relief-kontor runtom i världen har finansierat insatser för etiopiska flyktingar i Sudan med privata insamlade medel. Nu har Islamic Relief även beviljats stöd från den svenska biståndsmyndigheten Sida på 4,5 miljoner kronor för att stärka tillgången till mat, rent vatten och hygien för 6 200 personer personer i Um Rakuba-lägret i Gedaref-regionen.

Tillgången till rent vatten och hygieninrättningar är kraftigt underdimensionerad i flyktinglägret. Samtidigt varnar Islamic Reliefs personal på plats att maten riskerar att ta slut.

– Tusentals människor är i behov av akut hjälp. Många nyanlända har bara mat så att det räcker i ett par dagar. De har varken pengar att köpa mat för eller utrustning att tillaga den med, säger Elsadig Elnour, Islamic Reliefs landchef i Sudan.

Elsadig Elnour vittnar om att många familjer uppges skära ner på sina måltider för att få maten att räcka längre – samtidigt som flera redan lider av undernäring, däribland gravida kvinnor och mammor som försöker amma sina barn.

Våra medarbetare i Sudan kommer att dela ut matpaket, samt installera vattenledningar, toaletter och handtvättsstationer. 6 210 personer beräknas nås av insatsen.

Islamic Reliefs personal på plats i Sudan finns tillgängliga för intervjuer.

För mer information, kontakta:
Isabelle Beckman, kommunikatör, Islamic Relief Sverige, 0046 73 145 42 20, isabelle.beckman@islamic-relief.se

Om Islamic Reliefs arbete i Sudan

​​​​​Islamic Relief är en internationell biståndsorganisation med verksamhet i över 40 länder. Vi verkar för en rättvis och hållbar global utveckling baserad på Islams budskap om respekt för människovärdet och uppmaning till fattigdomsbekämpning.​ I katastroflägen är vi de som är snabbt på plats.​ ​​Verksamheten bedrivs utan åtskillnad avseende kön, etnicitet, religion eller politisk åskådning. Islamic Relief Sverige har 90-konto.

Islamic Relief grundades i samband med svältkatastrofen i just Sudan 1984 och har arbetat i landet sedan dess, med insatser inom hälsa, hygien, matsäkerhet och inkomstkällor. I Gedaref har vi för närvarande tre pågående projekt finansierade av institutionella givare, utöver akutinsatsen för flyktingar från Etiopien.         

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.