Islamic Relief bistår med hundra miljoner kronor i kampen mot COVID-19

”Låt oss tänka på de som riskerar att förlora mer än sitt levebröd; sitt liv”

Naser Haghamed, global chef
Islamic Relief Worldwide

Tio miljoner dollar* har öronmärkts av Islamic Relief för att stoppa smittspridning, hjälpa smittade, stötta samhällen i 20 länder som påverkats hårt av viruset.

Akut medicinsk hjälp för utsatta samhällen

Tusentals hygien-kit har redan delats ut i krigsdrabbade områden som Syrien och Afghanistan där den sociala infrastrukturen sönderfallit. Dessa kit innehåller bland annat handdesinfektion, operationsmateriel och termometrar.

Den närmaste tiden kommer respiratorer och bärbara röntgenmaskiner att levereras till länder som saknar adekvat sjukvård.  Vi kommer även bistå med kontakter för att de som förlorat sina jobb, befinner sig i en svår socioekonomisk sits eller saknar socialt skyddsnät ska kunna inhandla mat & medicin.

Informationskampanj i samarbete med trossamfund

Parallellt med vårt praktiska arbete kommer vi att lansera breda informationskampanjer i syfte att uppmärksamma människor på hur virus sprids och förmedla förebyggande åtgärder man kan vidta för att förhindra smittspridning.

Vår erfarenhet i arbetet mot ebola är att religiösa ledare som ingår i informationskampanjer spelar en nyckelroll i att motverka desinformation och uppmuntra till proaktiva smittskyddsåtgärder. Denna erfarenhet har formaliserats i samråd med lärda och utgör grunden i hur vi arbetar med troende lokalsamhällen så att individers rätt till värdighet och tro respekteras.

Coronakrisen kräver global givmildhet

”Världen står inför en av vår livstids största utmaningar och det är av yttersta vikt att vi agerar snabbt på flera fronter för att motverka smittspridning och dess påverkan på utsatta samhällen”, säger Naser Haghamed, global chef för Islamic Relief Worldwide.

”Tack vara våra partners och givare så kan jag stolt meddela att Islamic Relief redan bidragit med fem miljoner dollar** till akutinsatser i samhällen som inte har motståndskraft mot denna typ av smittor”.

”Vi har förbundit oss att bistå med upp till tio miljoner dollar öronmärkta för insatser som krävs för att tackla coronaviruset. (…) Med stöd av våra partners i Islamic Relief-familjen kommer vi att öka vår insats flerfalt”.

Tillsammans gör vi skillnad – swisha ett valfritt belopp till 900 18 19

* motsvarande 100 miljoner kronor i dagens växelkurs
** motsvarande 50 miljoner kronor i dagens växelkurs

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.