Islamic Relief bistår syriska internflyktingar i Idlib

Människor har strömmat från hela Syrien mot Idlib. Av Islamic Relief utrustas de med mat och husgeråd för att klara vardagen.

Kriget i landet har drivit människor på flykt från olika delar av Syrien mot provinsen Idlib i nordväst. Läget i Idlib är instabilt och infrastrukturen hårt ansträngd av de många internflyktingarna – hälften av områdets tre miljoner invånare beräknas vara flykting. Tack vare vår närvaro på plats har Islamic Reliefs kontor i Syrien och Turkiet kunnat identifiera internflyktingarnas främsta behov. Konflikten har drivit upp matpriserna och gjort många människors tillgång till mat osäker och det finns rapporter om undernäring hos barn och kvinnor.

Under hösten 2018 arbetar Islamic Relief därför i en Sidafinansierad insats med att nå internflyktingar med mat och husgeråd. Drygt 16 000 personer beräknas nås av insatsen, där vi prioriterar hushåll som leds av kvinnor eller barn, eller som har familjemedlemmar med funktionsvariationer.

Stötta gärna vårt arbete genom att bli månadsgivare.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.