Islamic Relief får fem miljoner kronor i Sida-finansiering för insatser i Gaza

Pressmeddelande 27 maj 2021 

Nu råder vapenvila, men de elva dagarnas våldsamheter har kraftigt försämrat den humanitära situationen i Gaza. Människor har tvingats fly sina hem och viktig infrastruktur har skadats. Det råder brist på både mat, rent vatten, el och sjukvårdsutrustning. Nu får Islamic Relief ytterligare fem miljoner kronor i Sida-finansiering för att bistå de hårdast drabbade.

– Många här har antingen förlorat sina hem fullständigt eller tvingats flytta för att hemmen var skadade. Det gäller även en av våra teammedlemmar, han har själv tvingats fly sitt hem. Medieuppmärksamheten är inte är lika stor nu men den humanitära krisen är mycket svår. Den är pågående, säger Muneeb Abu-Ghazaleh, chef för Islamic Relief i Palestina.

Insatsen ska gå till kuponger att köpa mat och nödvändig utrustning för, exempelvis köksutrustning. Målsättningen är att nå över 5 300 hushåll med insatsen.

En familj som tvingats fly sitt hem i Gaza och har sökt skydd i en skola.
En familj som tvingats fly sitt hem i Gaza och har sökt skydd i en skola.

Barn och ungas situation på Gazaremsan är extra svår. De har ett omedelbart behov av humanitärt stöd och skydd. Samtidigt orsakar situationen en enorm psykologisk stress och trauma för barnen i Gaza. Många ungdomar lider redan av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), och en känsla av hopplöshet till följd av tidigare bombningar och den långvariga blockaden.

– Denna finansiering är givetvis mycket välkommen och kommer att göra stor skillnad för de mest sårbara i Gaza just nu, varav många är barn. För att möjliggöra långsiktig hållbar utveckling måste också blockaden av Gaza upphöra. Den låser fast människor i fattigdom och är en central faktor i den humanitära kris som pågick långt innan våldsamheterna eskalerade nu senast, säger Elmi Hussein, ansvarig för humanitära insatser på Islamic Relief Sverige.

Islamic Relief har personal på plats i Gaza som kan ge intervjuer om den humanitära situationen och våra insatser. För mer information, kontakta:

Isabelle Beckman, kommunikatör, Islamic Relief Sverige, 0046 73 145 42 20, isabelle.beckman@islamic-relief.se,

Amira Malik Miller, medie- och påverkanschef, Islamic Relief Sverige. 070-924 35 99  Amira.miller@islamic-relief.se

Om Islamic Relief

Islamic Relief är en internationell biståndsorganisation med verksamhet i över 30 länder. Vi är snabbt på plats i katastrofer, och verkar för en rättvis och hållbar global utveckling, baserad på Islams budskap om respekt för människovärdet och uppmaning till fattigdomsbekämpning. ​​Vårt arbete sker baserat på de humanitära principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende. Islamic Relief Sverige har 90-konto.

Islamic Reliefs arbete i Palestina

Islamic Relief har arbetat i Palestina sedan 1997. Våra humanitära program i Gaza arbetar med matsäkerhet och nutritionsinsatser, tillgång till hälsovård och utbildning, samt yrkes- och andra utbildningar riktat till arbetslösa ungdomar. Förra året gav vi stöd till mer än 400 000 människor i Gaza.

Svenska Sida finansierar ett pågående projekt för att stärka ungdomars inkomstkällor med 10 miljoner kronor.

 

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.