Islamic Relief och andra humanitära organisationer kräver klimaträttvisa och uppmanar givare att fullt ut finansiera de humanitära behoven på Afrikas horn

När det internationella samfundet samlas i New York för denna veckas högnivåkonferens för Afrikas horn (24 maj) uppmanar Islamic Relief det internationella samfundet att på allvar intensifiera sitt arbete med världens största hungerkris. Detta innebär att världssamfundet bör agera i enlighet med de ekonomiska löften som krävs för att möta de kortsiktiga och långsiktiga humanitära behoven i Etiopien, Kenya och Somalia, där miljontals människor riskerar att dö av hunger.  

Somalia, Etiopien och Kenya står för endast 0,1 % av de globala koldioxidutsläppen, men befolkningen i dessa länder betalar det högsta priset för klimatförändringarna. Regionen har drabbats av den längsta torkan någonsin, vilket har lett till förlorade skördar, boskap och satt miljontals människor i akut undernäring. Med andra ord lider människorna på Afrikas horn av konsekvenserna av en klimatkris som de själva inte har bidragit till. 

Vi, de undertecknade organisationerna, uppmanar särskilt globala givare att: 

  • Åtaga sig ytterligare betydande ekonomiska löften för att fullständigt finansiera humanitära planer och mål för att bekämpa torka i Etiopien, Kenya och Somalia under första halvåret 2023. För närvarande är endast 23 % finansierat, vilket innebär ett underskott på över 5 miljarder dollar. 

  • Se till att de mobiliserade medlen är flexibla, långsiktiga och förutsägbara, vilket gör det möjligt för humanitärt bistånd att anpassa sig till denna utdragna kris genom att tillgodose omedelbara behov samtidigt som samhällena bygger upp motståndskraft mot framtida kriser. 

  • Säkerställa en balanserad fördelning av resurser mellan sektorer för att möjliggöra att humanitära aktörer kan hantera hela skalan av de humanitära behov som påverkar samhällen på Afrikas horn, inklusive traditionellt försummade sektorer som skydd och utbildning. 

  • Öka insynen i finansiella löften genom att offentliggöra detaljerade utbetalningsplaner och säkerställa snabb och korrekt rapportering för att underlätta planering, samordning och genomförande av ett effektivt svar från humanitära aktörer. 

  • Uppmana nationella regeringar att öka sina budgetar för att skapa motståndskraftiga samhällen som står beredda när torkan kommer och kan därmed skydda de mest utsatta. 

 

Läs hela ställningstagandet här

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.