Islamic Relief svarar Ystads Allehanda

3 december 2021

Biståndsorganisationen Islamic Relief är snabbt på plats vid katastrofer och vi verkar för en rättvis och hållbar global utveckling. Vårt arbete genomsyras av de humanitära principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende. Vi tar tydligt avstånd från alla former av diskriminering, inklusive antisemitism.    
  

I en ledarartikel i Ystads Allehanda och Trelleborgs Allehanda skriver Naomi Abramowicz att företrädare för Islamic Relief “har utretts för antisemitiska uttalanden” och ifrågasätter med anledning av detta Svenska kyrkans samarbete med Islamic Relief. Men stora delar av historien saknas i denna ledarartikel. Därför vill vi klargöra några saker.   

När det avslöjades att höga företrädare för Islamic Relief Worldwide hade uttalat sig våldsförhärligande och antisemitiskt tog både Islamic Relief Worldwide och Islamic Relief Sverige omedelbart och kraftigt avstånd från uttalandena. Dessa står i direkt strid med våra värderingar som humanitär organisation. De aktuella personerna fick omedelbart lämna sina poster och har inte längre något med Islamic Relief Worldwide att göra. En rad åtgärder har vidtagits inom både Islamic Relief Worldwide och Islamic Relief Sverige för att förhindra att något liknande inträffar igen.   

Flera olika externa granskningar av Islamic Relief Worldwide och Islamic Relief Sverige har sedan dess genomförts. Islamic Relief välkomnar externa granskningar, då de hjälper oss att stärka vår organisations styrning, och både IRW och IR Sverige har åtagit oss att implementera de rekommendationer som givits av externa instanser.   

Den svenska biståndsmyndigheten Sida konstaterar i sin granskning att Islamic Relief hanterade händelserna sommaren 2020 på ett ansvarsfullt sätt, samt att organisationen följer etiska riktlinjer och principer för humanitärt bistånd.  

Charity Commission som granskar välgörenhetsorganisationer i Storbritannien, avslutade i januari ett efterlevnadsärende av Islamic Relief Worldwide. Charity Commission är nöjda med de snabba åtgärder som Islamic Relief Worldwide vidtog i samband med händelserna, samt med de förbättringar som organisationen sedan dess har vidtagit för att stärka processerna för granskning av förtroendevalda.   

Islamic Relief Worldwide tillsatte under hösten 2020 en oberoende kommitté för att se över organisationens styrning och processer för granskning av förtroendevalda. Den oberoende utredaren intervjuade medarbetare, partners och givare, och fann inga som helst indikationer på att två enskilda individers uttalanden eller beteende har någon koppling till hur Islamic Relief genomför sina biståndsinsatser.  

Islamic Reliefs verksamhet, som innefattar både humanitärt bistånd och utvecklingsprogram, har granskats över 500 gånger de senaste tio åren. Merparten av dessa granskningar har varit externa, och flera har genomförts av biståndets stora institutionella givare.   

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.