Islamic Relief Sverige förlänger avtal med biståndsmyndigheten Sida 

Islamic Relief Sverige har förlängt vårt avtal med den svenska biståndsmyndigheten Sida för finansiering av humanitära insatser under år 2021. Med detta stöd kommer livsviktiga insatser kunna genomföras för några av de mest marginaliserade människorna i Pakistan, Gaza, Somalia, Sudan, Sydsudan, Syrien och Jemen.  

Avtalet omfattar 149 miljoner kronor, varav 114 miljoner kronor går till planerade insatser i ovannämnda länder inom områden som matsäkerhet, vatten, sanitet och hygien, hälsa, inkomstbringande verksamheter och skydd.  

– Våra handläggare följer noga behovsutvecklingen i dessa länder och gör bedömningar i enlighet med responsplanen från FN:s kontor för samordning av humanitära frågor, UNOCHA, säger Dario Marlovic, chef för Islamic Relief Sveriges internationella avdelning.  

Utöver detta är 35 miljoner kronor avsatta för insatser inom ramen för Sidas så kallade rapid response mechanism, som finns till för att på kort varsel påbörja humanitära insatser i samband med akuta kriser såsom översvämningar, jordbävningar eller eskalerande konfliktsituationer. Tack vare Islamic Reliefs starka närvaro och lokala förankring i de länder där vi verkar har vi ofta stora möjligheter att snabbt påbörja eller skala upp insatser.  

Matutdelning i nordvästra Syrien
Matutdelning till internflyktingar i nordvästra Syrien under 2020.

Islamic Relief har sedan länge en stark närvaro i samtliga länder som nu beviljas stöd, med finansiering från både Sida och andra partners. Vi arbetar bland annat med att stötta återvändande flyktingar med återuppbyggnaden i svårtillgängliga områden i Pakistan, vi når ut med mat och sjukvårdsinsatser i merpartens av provinserna i hungerkrisens Jemen, och stärker människors inkomstkällor i Gaza där arbetslösheten och ekonomisk marginalisering är utbredd.  

Insatserna genomförs av Islamic Reliefs lokala kontor och följs upp och kvalitetsgranskas av Islamic Relief Sverige, som bland annat stöttar lokala kontor med att säkra att bland annat jämställdhetsperspektiv, konfliktkänslighet och skydd genomsyrar insatserna.  

I en tid när de humanitära behoven ökar kraftigt till följd av konflikter, klimatkatastrofer och coronapandemin är det helt avgörande att säkerställa att stödet till de allra hårdast drabbade upprätthålls. Det är glädjande att Sida fortsätter stötta Islamic Reliefs viktiga insatser världen över, säger Dario Marlovic. 

 

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.