Islamic Relief tillsammans med 28 andra organisationer uppmanar FN att förnya resolutionen om gränsöverskridande humanitärt tillträde mellan Syrien och Turkiet

I juli 2014 beslutade FNs säkerhetsråd om resolution 2165, vilken möjliggjorde gränsöverskridande humanitärt bistånd mellan Turkiet och Syrien. Sedan dess har antalet personer i akut humanitärt behov ökat med mer än en tredjedel enligt de senaste rapporterna från OCHA, FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp. Människorna i nordvästra Syrien är idag helt beroende av externt bistånd med fler än 4,1 miljoner människor i behov av humanitärt stöd – 700,000 fler människor än föregående år. 

Senast 2021 beslutade FNs säkerhetsråd om att förlänga resolutionen för det gränsöverskridande humanitära biståndet mellan Syrien och Turkiet. Nu varnar biståndsorganisationer för en humanitär katastrof om FN:s säkerhetsråd inte lyckas med att förnya resolutionen på nytt. Utan en förnyelse av resolutionen, som slutar gälla den 10e juli 2022, kommer miljontals syrier inte nås av livräddande mat och vatten, covid-19-vaccinationer, sjukvård, och utbildning och andra livsviktiga förnödenheter. 

Islamic Relief och 28 andra organisationer uppmanar därför säkerhetsrådet att upprätthålla denna kritiska livlina för syrier i nordvästra delen av landet där miljontals människor, varav majoriteten är kvinnor och barn, nu är i stort behov av humanitärt bistånd. Dessa löper nu större risker att hamna i ännu djupare sårbarhet, inklusive svält, utan kapacitet att återhämta sig från de konfliktrelaterade trauman och ekonomiska kriser som råder. Den ekonomiska försämringen och de ökade levnadskostnaderna i nordvästra Syrien har resulterat i att nästan 90 % av befolkningen är ekonomiskt begränsade. En minskning av biståndet pga en icke-förnyelse av resolutionen kommer därmed få förödande konsekvenser. 

Vi uppmanar säkerhetsrådet att agera utifrån principen om mänsklighet och att en förnyelse av resolutionen görs på minst 12 månader. En kortare förnyelse än det skulle betyda att biståndet kan dras in under de kalla vintermånaderna när människor som bor i läger, ofta i tunna tält eller provisoriska skyddsrum, är mer sårbara för väder och vind och i behov av en uppskalning av humanitärt bistånd för att överleva. Allt annat skulle få katastrofala humanitära följder. 

Ställningstagandet har skrivits under av följande aktörer, och går att läsa här:

 

International Rescue Committee

CARE International

World Vision International

Save the Children

Norwegian Refugee Council

Oxfam

Mercy Corps

Concern Worldwide

Humanity & Inclusion – Handicap International

InterAction

Syrian American Medical Society – SAMS

Big Heart Foundation

Islamic Relief

Christian Aid

GOAL

American Relief Coalition for Syria (ARCS)

Syrian Forum

Syria Relief & Development (SRD)

Syria Relief

SEMA

People in Need

Relief International

Global Communities

MedGlobal

Rahma Worldwide Aid and Development

Hand in Hand for Aid and Development (HIHFAD)

Al-Sham Humanitarian Foundation – AHF

Swasia Charity Foundation

NuDay

 

Islamic Relief har dessutom undertecknat ett liknande ställningstagande tillsammans med lokala humanitära aktörer som verkar i nordvästra Syrien, The Northwest Syria NGO Forum. Ställningstagandet går att finna här.  

 

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.