Ett steg från svält

41 miljoner människor i 43 länder står på randen till svält – en siffra som ökar stadigt i spåren av klimatkrisen, konflikter och coronapandemin.

För att förhindra en katastrof behövs omedelbar ökad finansiering och att humanitära organisationer ges möjlighet att nå drabbade befolkningar.

“Föreställ dig att inte ha något alls i köket att laga mat till barnen av.”

Orden är Naseem Mohammed Abdo Mukbel som bor i Taiz i Jemen. Hon är en av alla miljontals föräldrar som upplevt den mardrömslika känslan att inte veta varifrån nästa måltid till ens barn ska komma ifrån.

Naseem Mohammed

Kombinationen av konflikter, klimatförändringar och coronapandemin och dess svåra ekonomiska konsekvenser har varit förödande för människors möjlighet att äta sig mätta. Antalet människor i världen som inte vet varifrån deras nästa måltid ska komma har det senaste åren ökat lavinartat.

41 miljoner människor står inför en omedelbar risk för svält. År 2019 låg siffran på 27 miljoner. På bara två år har antalet människor på randen till svält alltså ökat med 50 procent.

584 000 människor lever redan under svältliknande förhållanden i Etiopien, Madagaskar, Sydsudan och Jemen.

Undernäring ökar människors sårbarhet inför sjukdomar såsom diarré, kolera och luftvägsinfektioner. Detta gäller i synnerhet barn, men även gravida kvinnor, äldre och människor med nedsatt hälsa.

FN:s insatser för att säkerställa att alla människor har tillgång till mat är kraftigt underfinansierade. Världens ledare måste omedelbart säkra finansiering för att rädda miljontals människor undan svält. Här kan Sverige stå längst fram. Detta har Islamic Relief och andra biståndsorganisationer flera gånger under året upprepat. 

 

Du kan också bidra. Din gåva kan sätta mat på bordet åt familjer i Sydsudan, göra det möjligt att behandla undernärda barn i Jemen, och bistå människor som tvingats lämna sina hem i Etiopien eller Afghanistan.

 

Så här ser situationen ut i några av de länder där Islamic Relief finns:

Sydsudan: Akut undernäring hotar 1,4 miljoner barn

Sydsudan står inför en humanitär kris i kombination med allvarlig matbrist. Landet har kämpat för att återhämta sig efter en fem år lång konflikt som skördat nästan 400 000 människoliv. Många har fördrivits från sina hem och har inte kunnat odla sin mark. Det råder brist på både mat och vatten för stora delar av befolkningen.

Humanitära organisationer har svårt att nå delar av befolkningen, och tre av fem invånare i Sydsudan – 7,6 miljoner människor – beräknas under året lida av akut matbrist. Bland 108 000 av dessa har hungern nått katastrofala nivåer med ökad dödlighet till följd. Under år 2021 beräknas 1,4 miljoner barn under fem år att drabbas av akut undernäring.

Islamic Relief finns på plats i Tonj North, Wau, Kajo-Keji och Yei för att stärka civilbefolkningens tillgång till mat, hälsa, vatten och med att motverka undernäring. Vi arbetar också med hygienrelaterade insatser och insatser mot könsbaserat våld. Detta sker bland annat med finansiering från svenska Sida.  

 

Etiopien: 400 000 människor lever i svält

Över två miljoner människor har flytt från sina hem och tusentals har dött till följd av konflikt i Etiopien. Landet är också hårt drabbat av klimatrelaterade katastrofer som torka och översvämningar, samt av insektsinvasioner och de ekonomiska effekterna av coronapandemin. Mer än fem miljoner människor riskerar hungersnöd. Av dessa befinner sig alarmerande 400 000 människor redan nu i ett svältliknande tillstånd. Humanitära organisationers tillträde till drabbade befolkningar är begränsat.

Islamic Relief finns på plats i Afar för att genomföra insatser för människor på flykt, bland annat genom att dela ut mat, hygienpaket och köksutrustning.

 

Jemen: 350 000 barn riskerar att dö

I början av året slog FN larm om att 400 000 barn riskerade att dö utan omedelbar humanitär hjälp och hälsovård. Med omfattande internationell finansiering lyckades man då avvärja det värsta scenariot – men situationen i Jemen är fortfarande katastrofal. 350 000 barn svävar i livsfara om hjälpen uteblir.

Över sex år av konflikt, en kollapsad ekonomi och stegrande matpriser, fyra miljoner människor på flykt – och ovanpå detta coronapandemin. I Jemen är 20 miljoner människor – två tredjedelar av befolkningen – i behov av humanitär hjälp. Men FN:s humanitära insatsplan för Jemen har bara till hälften finansierats. 16,2 miljoner människor lever med akut matosäkerhet och nästan 2,3 miljoner barn under fem år beräknas drabbas av akut undernäring under år 2021.

Humanitära organisationer har svårt att nå drabbade befolkningar, men Islamic Relief finns på plats i Jemen och når ut till de mest sårbara i merparten av landets provinser. Vi är den största lokala partnern till FN:s livsmedelsprogram WFP. Våra insatser omfattar behandling mot undernäring, insatser för att stärka befolkningens tillgång till mat, vatten och hygien samt kampanjer och insatser för att begränsa spridningen av coronapandemin.

 

Afghanistan: En miljon barn riskerar svält inför vintern

Afghanistan har härjats av konflikt i fyra decennier. Regimskiftet i augusti 2021 har tillsammans med den värsta torkan på flera år drivit människor på flykt från sina hem. Ovanpå detta har en tredje våg av coronapandemin slagit hårt mot landet. Nu står 14 miljoner människor inför en svår matsäkerhetskris. 3,5 miljoner människor står bara ett steg från svält.

Redan innan de senaste oroligheterna i landet levde nästan hälften av landets befolkning i fattigdom. Nu har matpriserna skenat och situationen blivit ännu värre. Islamic Reliefs och andra organisationers medarbetare på plats i Afghanistan vittnar om hur familjer uttömmer sina sista besparingar för att sätta mat på bordet, eller hur de tvingas gå ner till ett mål mat per dag.

Samtidigt har humanitära organisationers tillträde till drabbade befolkningar försvårats och internationella givares bidrag har frysts just när de behövs som mest. Nu varnar FN för att en miljon barn riskerar svält innan vintern kommer.

Islamic Relief har arbetat i Afghanistan sedan 1999. Vi stärker människors tillgång till mat, hälsovård och behandling mot undernäring, skydd för människor på. Vi har arbetat med att stärka kvinnors och flickors tillgång till sjukvård och utbildning. När landet nu står inför den svåraste krisen på decennier måste hela befolkningens rättigheter tillgodoses. Kvinnors och flickors mänskliga rättigheter måste respekteras, däribland deras rätt till skolgång, deltagande i beslutsfattande, och rätt till skydd på samma villkor som män och pojkar.

Vanliga frågor

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Relaterade nyheter

Pressmeddelande från Wickitly Technologies AB

Nyheter

Islamic Relief och Act Svenska Kyrkan lyfter klimaträttvisa och jämställdhet på FN:s klimattoppmöte

Nyheter

Rättelse om Islamic Relief efter Sverige möts i SVT 

Nyheter

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.