Vår tids största utmaning

Islamic Reliefs rapport till FN:s 77:e generalförsamling visar att antalet människor som befinner sig i riskzonen för svält ökat från 135 miljoner år 2019 till ofattbara 345 miljoner i år. Den globala hungerkrisen är nu vår tids största utmaning.

För bara fyra månader sedan gick vi ut med att en människa dör var 48:e sekund av svält. Idag smärtar det oss att meddela hur siffran sjunkit till fyra sekunder. Var fjärde sekund förlorar en mor sin dotter, ett barn sin förälder, en farfar sin livslånga partner till den globala hungerkrisen. I kölvattnet lämnas föräldralösa barn, änkor och föräldrar i sorg och ovisshet.

Varför är det så illa?

Svälten drivs på av mänskliga faktorer

Genom historien har hungersnöd drabbat otaliga civilisationer och folk. Det som gör att den rådande globala hungerkrisen drabbar rekordmånga människor stavas sociala orättvisor, rekordutsläpp av föroreningar och ekonomisk kris som främst slår till mot världens mest utsatta människor.

I oktober förväntas FN utlysa hungersnöd i Somalia där 7,8 miljoner människor är matosäkra; i Afghanistan fortsätter svälten att tvinga familjer till det omöjliga valet att ge mat till vissa barn medans andra får vara utan.

Den globala hungern är en kris skapad av människor, och det är vi som kan få stopp på den. Vi levererar livsnödvändiga matpaket och behandlar undernäring i bland annat Afghanistan, Etiopien, Kenya, Somalia, Sudan och Sydsudan.

Sprid ordet och skänk din gåva till Islamic Reliefs Katastroffond här

FAKTA ATT BEAKTA

50 MILJONER MÄNNISKOR I 45 LÄNDER

Så många befinner sig i den allra värsta kategorin av hunger.

1,5 MILJONER BARN UNDER FEM ÅR

riskerar att drabbas av akut undernäring i Somalia.

VI HAR LÄMNAT ÖVER ETT UPPROP TILL FN

Tillsammans med 238 organisationer har vi ställt krav till världsledare att ta sitt ansvar.

Vanliga frågor

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.