Klimatsamordning och beredskap för att undvika framtida kriser

Islamic Relief arbetar i över 40 länder runt om i världen, med både humanitära- och utvecklingsinsatser. Vi arbetar i länder som Bangladesh, där naturkatastrofer ofta lämnar förödande konsekvenser för människor som redan lever under svåra förhållanden. För bara ett par månader sedan var det enorma översvämningar på Afrikas horn där över 770 000 människor, i bland annat Somalia, var drabbade av krisen. Islamic Relief bistod med akuta förnödenheter såsom matpaket, hygienartiklar och tält och vi fortsatte arbeta med den nödvändiga saneringen efter att vattnet dragit sig tillbaka. I andra geografiska områden investerar Islamic Relief i långsiktiga projekt som möjliggör ett jordbruk som är resilient mot framtidens utmaningar. Vi arbetar utifrån en miljöpolicy som betonar att klimatförändringar är en av de främsta utmaningarna som mänskligheten står inför och att det är vårt gemensamma ansvar att minska vår påverkan på klimatet. Det här förhållningssättet genomsyrar hela vår verksamhet på det globala såväl som på det nationella planet.

De senaste veckorna har tydliga effekter av klimatförändringar nått hemmaplan, i media rapporteras det om torkans omfattande konsekvenser. Ingen har heller kunnat undgå skogsbränderna som härjar på flera håll i landet. Skog för miljarder har förstörts och staten kan räkna med en nota för släckningsarbetet som än i dag pågår. Följderna av ett förändrat klimat är inte bara kostsamt för staten utan har även en betydande påverkan på djur, natur och oss människor.

Klimatfrågan måste bli en mer prioriterad fråga för alla. Inte bara bönderna eller de som lever i utsatta områden och drabbas först av klimatkatastroferna. Alla kan göra någonting för att bidra till en positiv utveckling i den här utmaningen vi står inför. Islamic Relief har under brandkrisen utnyttjat vårt breda nätverk för att samordna hjälp genom våra medlemsorganisationer och samarbetspartners i hela landet. Vi har erbjudit hjälp till MSB och Röda Korset. Vår krislinje där vi stödjer människor och myndigheter med diverse ärenden på olika språk har haft öppet dygnet runt under bränderna och torkan, en samhällstjänst som vi fortsätter med tills situationen helt normaliserats. Genom att engagera organisationer inom civilsamhället kan vi ta vara på de goda krafterna som finns och underlätta för de drabbade. Islamic Relief har besökt Ljusdal och gett stöd till en lokalförening för att de ska kunna fortsätta med sin volontärverksamhet. Under juli besökte vi några av förorter i Stockholm för att identifiera brandrisker. Genom föreningar och frivilliga har vi kunnat nå ut till olika grupper med information om brandrisker, vattenbrist och eldningsförbud.

Civilsamhället har ställt upp med frivilliga krafter och insamlade varor och stöd till drabbade. Det finns flera exempel av god samordning och samarbete mellan civilsamhällets organisationer. Myndigheter i sin tur har varit lyhörda för människors hjälpvilja. Det ger oss stort hopp om att ytterligare kunna förbättra vårt gemensamma arbete för miljön. Klimatförändringarnas konsekvenser har länge varit uppenbara för organisationer som arbetar internationellt inom olika fält. Islamic Relief hoppas att den senaste tidens händelser bidrar till en ökad medvetenhet kring klimatfrågan. Tillsammans kan vi öka förståelsen, kunskapen och aktivt arbeta för att motverka liknande kriser i framtiden.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.