Kraftig jordbävning skakar Nepal

Flera människor befaras ha dött i skalvet, som mätte 7,9 på richterskalan. Dödssiffran efter jordbävningen fortsätter att stiga och enligt de senaste uppgifterna är det nästan 2200 döda, 4000 skadade, 2 miljoner fördrivna och omfattande förödelse. Islamic Relief befinner sig på plats och har redan påbörjat hjälparbetet i Nepal.

Behovet av hjälp är stort                                                                                     

2 miljoner fördrivna i behov av skydd, mat, vatten och hygienartiklar. För att vi ska kunna ta hand om de överlevande och se till att de får den hjälp de behöver, behöver vi även din hjälp. Hjälp oss att rädda liv. Era donationer kan göra skillnad.

Donera redan nu PG: 900181-9 | BG: 900-1819. Märk ditt bidrag med ”207341”

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.