Medel från Världens Barn blir till utbildning för syriska flyktingbarn

Syriska och palestinska flyktingbarn i Libanon får trygga lärandemiljöer genom ett Islamic Relief-projekt finansierat av Världens Barn. Nu är det dags för årets insamling!

I slutet av september 2018 drar den årliga Världens Barn-kampanjen igång. 14 organisationer tillsammans med Sveriges Radio, SVT och tusentals frivilliga går samman och skramlar för att ge barn världen över en drägligare tillvaro.

Islamic Relief är en av dessa organisationer, och pengar från Världens Barn blir till verklig skillnad för barn i våra projekt. Ett exempel är vår satsning på utbildningscenter för flyktingbarn i Libanon. Under sju års krig har 5,6 miljoner människor flytt Syrien, varav en miljon till just Libanon. Mer än hälften uppskattas vara barn. Samtidigt finns här en stor grupp palestinska flyktingar som lever i överfulla flyktingläger och social isolering.

Majoriteten av flyktingbarnen får sin skolgång avbruten, lever under knappa förhållanden, bär ofta på trauman och har en oviss framtid.

Med pengar från Världens Barn-insamlingen rustar Islamic Relief Libanon upp fyra utbildningscenter för palestinska och syriska flyktingbarn. Eftersom avsaknaden av utbildningsmaterial i många fall är det som förhindrar flyktingbarns rätt till skola, så utrustar vi också 700 barn med skolväskor, pennor och böcker. Genom aktiviteter som konst, sport, drama och musik får de psykosocialt stöd och hjälp att bearbeta traumatiska upplevelser.

Genom dessa insatser vill vi ge flyktingbarn som fått sin vardag raserad en känsla av normalitet, skapa trygga lärandemiljöer och möjliggöra att de får ta del av grundläggande utbildning. Vi rustar även föräldrar och barn att möta och hantera psykiska problem till följd av flykten.

Islamic Relief har arbetat i Libanon sedan 2006 och stöttat mer än 15 000 barn i olika utbildningsrelaterade insatser. Ditt bidrag gör skillnad, swisha till 9001819 och märk med Världens barn.

Här kan du läsa mer om Världens Barn-insamlingen.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.