Mulu har svårt att gå – hennes man bar henne när de flydde Tigray

20 juni 2021

Idag är det Internationella flyktingdagen. 82,4 miljoner människor är på flykt i världen, och en av dem är Mulu, som flydde från Tigray i Etiopien till Sudan under hösten 2020.

För människor med funktionsvariation är det extra utmanande att tvingas fly sitt land. Mulu, 30 år, har svårt att gå på grund av en kronisk sjukdom. När våldsamheter bröt ut i Tigray i Etiopien hösten 2020 tvingades hon och hennes man fly. Maken bar henne.  

– Jag såg bomber explodera och människor som dog. Det var väldigt skrämmande.  

Mulu bakar injera-bröd i flyktinglägret i Sudan
Flyktingarna från Tigray har byggt lerspisar i lägret i Sudan, och Mulu från Tigray bakar injera-bröd.

Islamic Reliefs medarbetare träffar Mulu i flyktinglägret Um Rakuba i Sudan, dit 20 000 människor från Tigray har flytt. Mulu och hennes man kom ifrån alla sina familjemedlemmar. Makens pappa dödades.  

– Jag tänker på dem hela tiden, är de döda eller lever de? 

I lägret har Mulu och hennes man tagit hand om en 16-åring som också kommit ifrån sin familj. Mulu säger att hon får mat och vatten och har vad hon behöver i lägen. Men hon har svårt att gå längre sträckor och även att använda de toaletter som finns. Islamic Relief har levererat hygienkit direkt till Mulus tält så att hon ska slippa gå till utdelningsplatsen och stå i kö.  

– Vi ger extra uppmärksamhet till människor med funktionsvariation, till äldre och till gravida kvinnor. Att dela ut bistånd direkt till folks tält stärker inkluderingen och är också en förebyggande åtgärd mot covid-19, säger Elsadig Elnour, Islamic Reliefs landchef i Sudan.  

Läs också om Akbert som flydde Tigray tillsammans med sina sju barn när hennes man dödades. 

 

Islamic Relief på plats i Tigray och i flyktinglägren i Sudan

Islamic Relief finns på plats i Um Rakuba och andra flyktingläger i östra Sudan nära gränsen mot Etiopien. Vi har försett 30 000 människor med olika typer av assistans, exempelvis mat, vatten, hygienutrustning, utbildning, och soldriven belysning för att öka säkerheten nattetid.  

Islamic Relief har byggt mer än 60 toaletter och 30 handtvättstationer i Um-Rakuba och Al Tunaydbah-lägren, och håller på att bygga klassrum för att säkerställa barns tillgång till utbildning. 

 Vi bistår också människor inne i Tigray. 

 

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.