Bristen på rent vatten är akut i Myanmar och barnen är som alltid mest utsatta. Risken är stor att diarréer och andra sjukdomar sprider sig bland barnen.