Nepal hårt drabbat av pandemin – Islamic Relief bistår sjukvården

16 juni 2021

Nepal har liksom sitt grannland Indien drabbats mycket hårt av coronapandemins andra våg de senaste månaderna. Sjukvården är under hård press och människors inkomstmöjligheter har minskat i samband med nedstängningen av landet. 

Islamic Relief finns på plats i landet och har nu fått tre miljoner kronor av svenska Sida för att stärka sjukvården, människors tillgång till hygien och sanitet, samt mat.  

I början av juni hade knappt 7 800 människor dött av covid-19 i Nepal, och nästan 5 300 nya fall konstateras dagligen. Det råder brist på både syrgas och sjukhussängar.

Kvinna tvättar händerna vid en handtvättsstation i Nepal
Islamic Relief kommer att installera 45 handtvättsstationer i Nepal. Denna bild är från en annan insats.

Samtidigt har den lock-down som införts för att begränsa smittspridningen begränsat människors inkomstmöjligheter i takt med att verksamheter stängs ner. Uppemot 60 procent av befolkningen i de berörda områdena arbetar i den informella sektorn och har sett inkomstmöjligheter begränsas. 

De mest sårbara prioriteras i Islamic Reliefs insats

– Nepal är mycket hårt drabbat av pandemin. I vår insats prioriteras de mest sårbara, exempelvis ensamstående kvinnor med familjer, familjer där barn är familjeöverhuvuden, eller familjer som helt saknas inkomst, säger Elmi Hussein, chef för IslamicReliefs humanitära enhet. 

I en insats som beräknas nå drygt 25 000 personer kommer Islamic Relief att både stärka sjukvården och familjers tillgång till mat. Följande ingår i insatsen som genomförs i distrikten Kapilvastu och Rupandehi:  

  • 6 sjukvårdsinrättningar får sjukvårdsutrustning. 
  • 45 handtvättsstationer installeras i både sjukvårdsinrättningar och på allmänna platser. 
  • Sjukvårdskit med bland annat termometer, handskar och ansiktsmask delas ut till 2 000 smittade individer som vårdas i hemmet eller isoleringscenter.
  • 2 400 familjer får matpaket som stärker deras tillgång till mat under en månad. 

 

 

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.