Pressmeddelande från Wickitly Technologies AB

Bildfilter draftDetta pressmeddelande ämnar att beskriva vad som skedde på Islamic Relief Sveriges hemsida lördag den 9e oktober 2021. Vi vill i detta pressmeddelande redogöra för vad som hänt, Wickitlys ansvar samt redogöra för vilka åtgärder som tagits fram för att förhindra att liknande händelser i framtiden.

Sent på fredag den 8e oktober lanserades en uppdatering av ett plugin på Islamic Reliefs hemsida. Detta plugin utvecklas av oss på Wickitly Technologies AB. På grund av brister i våra rutiner lyckades ett skällsord leta sig in i koden och fanns med i en text som visades upp för några användare som klickat sig fram till denna plats.

Detta upptäcktes snart därefter och åtgärder vidtogs för att få bort ordet, samt säkerställa att inga liknande ord ligger någon annanstans i koden. På Wickitly är vi stolta över våra arbetsrutiner och hur vi strukturerar upp vårt arbete, dock har vi lärt oss av förra veckans incident att vi brister i våra rutiner när vi behöver göra ändringar på kort varsel, då vi gör så att vi går tillbaka till en tidigare testad version av mjukvaran, gör de snabba ändringar som efterfrågades och sedan enbart testar de ändringar.

På grund av ett misstag en av våra medarbetare gjorde i ett av ovan nämnda steg så hade tidigare upptäckta fel som åtgärdats suddats bort, och sedan inte upptäckts på nytt på grund av antagandet att enbart det som ändrats behöver kontrolleras. Detta var ett ödesdigert misstag från vår sida och något vi drar enorm lärdom från.

Islamic Relief Sverige och Wikitly ser allvarligt på händelsen och arbetar aktivt med både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att säkerställa hög kvalitet och undvika liknande incidenter.

Vi på Wickitly Technologies är införstådda med att förtroendet för oss som företag tagit skada av denna incident. För detta misstag vill vi från botten av vårt hjärta be om ursäkt till alla som berörts av detta, samt till Islamic Relief som fått stå som frontfigur för vårt misstag. Vi vill återigen förtydliga att misstaget ligger 100% på oss på Wickitly Technologies och vi gör vårt yttersta för att se över våra rutiner för att säkerställa att ett misstag som det här aldrig sker igen.

Om ni har några frågor om detta, eller på något sätt berörts av vårt misstag, så är du välkommen att kontakta oss för frågor och samtal.

 

Alexander Sopov, VD på Wickitly Technologies AB.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.