I summan ovan har vi räknat med en person som har besparingar på 48 000 kronor. 2,5 procent av 48 000 blir 1 200 kronor.