Rädda liv i Gaza

Palestina svårt påverkat av fattigdom och sjukdomar

Mer än var fjärde person som bor på de palestinska territorierna lever under fattigdomsgränsen. Arbetslösheten är över 24 procent – mer än en miljon människor är utan arbete. Hundratusentals människor kämpar för att överleva.

I Gaza råder brist på både vatten och elektricitet, vilket skapar stora svårigheter, både för människors möjligheter till försörjning och för deras hälsa. Brist på rent vatten kan vara mycket farligt för små barn. På grund av Gazas otillräckliga avloppssystem spolas dagligen orenat avloppsvatten ut i Medelhavet.

Människor i Palestina lever under mycket svåra villkor. Här är några siffror:
– 2 miljoner palestinska flyktingar lever på Västbanken och i Gaza. (UNRWA)
– 1,45 miljoner människor riskerar enligt UN OCHA att smittas av vattenburna sjukdomar.
– Gaza har den högsta arbetslösheten i världen: 43 procent. (Världsbanken).
80 procent av invånarna i Gaza är beroende av humanitär hjälp.

Islamic Relief i Palestina

Islamic Relief finns på plats i Gaza och fokuserar bland annat på att förse hälsoinrättningar såsom sjukhus och vårdcentraler med medicinskt utrustning och att ge unga människor anställningar.
Islamic Relief har levererat humanitär hjälp till de palestinska territorierna sedan 1994. Vi har delat ut mat och medicinsk utrustning och förmedlat faddrar åt föräldralösa barn, eller barn som saknar en förälder. Vi har också startat utbildningscenter, omvårdnadsprogram för traumatiserade barn och en skola för döva.

Donera nu och stötta vårt arbete!

Palestina svårt påverkat av fattigdom och sjukdomar

Mer än var fjärde person som bor på de palestinska territorierna lever under fattigdomsgränsen. Arbetslösheten är över 24 procent – mer än en miljon människor är utan arbete. Hundratusentals människor kämpar för att överleva.

I Gaza råder brist på både vatten och elektricitet, vilket skapar stora svårigheter, både för människors möjligheter till försörjning och för deras hälsa. Brist på rent vatten kan vara mycket farligt för små barn. På grund av Gazas otillräckliga avloppssystem spolas dagligen orenat avloppsvatten ut i Medelhavet.

Människor i Palestina lever under mycket svåra villkor. Här är några siffror:
– 2 miljoner palestinska flyktingar lever på Västbanken och i Gaza. (UNRWA)
– 1,45 miljoner människor riskerar enligt UN OCHA att smittas av vattenburna sjukdomar.
– Gaza har den högsta arbetslösheten i världen: 43 procent. (Världsbanken).
80 procent av invånarna i Gaza är beroende av humanitär hjälp.

Islamic Relief i Palestina

Islamic Relief finns på plats i Gaza och fokuserar bland annat på att förse hälsoinrättningar såsom sjukhus och vårdcentraler med medicinskt utrustning och att ge unga människor anställningar.
Islamic Relief har levererat humanitär hjälp till de palestinska territorierna sedan 1994. Vi har delat ut mat och medicinsk utrustning och förmedlat faddrar åt föräldralösa barn, eller barn som saknar en förälder. Vi har också startat utbildningscenter, omvårdnadsprogram för traumatiserade barn och en skola för döva.

Donera nu och stötta vårt arbete!

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.