Sjukvård i Syrien, jämställdhet i Bangladesh och matpaket i Stockholm – läs Islamic Reliefs årsrapport för 2020

Under år 2020 nådde Islamic Relief Sveriges insatser 100 000 återvändande flyktingar i Pakistan, gav 28 000 människor i Jemen tillgång till rent vatten och nådde 14 000 personer som drabbats av coronapandemin i Sverige. Det framgår av vår Årsrapport för 2020.

Islamic Reliefs Årsrapport för 2020 är nu klar och kan läsas här. Under år 2020 bedrev Islamic Relief Sverige humanitära insatser i 13 länder. Bland annat drev vi vidare ett stort sjukvårdsprogram i nordvästra Syrien, där sjukvården är satt under mycket hård press. Islamic Relief har under år 2020 stärkt kapaciteten hos 59 hälsoinrättningar och över 600 000 människor nåddes under år 2020 genom denna insats.

Sjuvkårdsinsatser i nordvästra Syrien
Islamic Relief Sverige stöttade 59 sjukvårdsinrättningar i nordvästra Syrien under år 2020.

Vi stöttar också människor som flytt krigets Syrien till grannländer som Libanon och Jordanien. I Jordanien nådde vi över 2 800 barn och vuxna med utbildning, psykosocialt stöd och medicinska insatser.

I Jemen breder hungerkrisen ut sig och 80 procent av befolkningen är i behov av humanitärt stöd. Islamic Relief arbetar både med akut matutdelning och med att stärka kvinnors och mäns inkomstkällor, samt lokal infrastruktur för rent vatten och hygien.

Islamic Relief arbetar också med utvecklingsinsatser för hållbar global utveckling, bland annat inom jämställdhet och miljö. Under år 2020 genomförde vi utvecklingsinsatser i 10 länder, bland annat Bangladesh, Mali och Kenya.

Marufa sköter ekonomin för sex självhjälpsgrupper i Bangladesh

En av dem som ingått i vårt program i Bangladesh är Marufa. Hon Marufa bor i Haripur, ett av de mest marginaliserade områdena i Bangladesh. Hon fick aldrig möjlighet att gå ut skolan när hon var ung, och en av hennes största önskningar var att hennes tre barn skulle rätt till den utbildning hon själv hade berövats. Hon försörjde familjen som sömmerska, men tvingades sluta på grund av hälsoproblem. Men Marufa är en av deltagarna i Islamic Reliefs ForumCiv-finansierade projekt för att stärka kvinnors egenmakt och försörjning. Hon blev medlem i en självhjälpsgrupp och valdes snabbt till gruppens kassör med ansvar för de 25 gruppmedlemmarnas konton.

Marufa sköter ekonomin för sex självhjälpsgrupper i Bangladesh
Marufa, till höger, sköter ekonomin för sex självhjälpsgrupper i Bangladesh

”Det var nervöst i början. Men sakta men säkert lärde jag mig”, berättar Marufa.

Nu övervakar Marufa ekonomin för sex grupper med totalt 180 medlemmar och arbetar samtidigt på fiskedepartementet. Hon är en stark förkämpe för barns och i synnerhet flickors rätt att gå ut skolan och slippa tidiga äktenskap, och har startat en lokal plattform där hon ger råd till tonåringar som hoppat av skolan för att försöka få dem att återuppta sin utbildning.

 

Islamic Relief Sverige stöttade människor som drabbats av coronapandemin

I Sverige bedriver Islamic Relief olika insatser för asylsökande och nyanlända, exempelvis samhällsinformation och akuta insatser för människor i kris. Många har drabbats hårt ekonomisk av coronapandemin, och under våren och sommaren 2020 delade vi ut matpaket till 14 000 personer i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.