Sveriges hjälparbete får inte pausas – Islamic Relief på SvD Debatt

Sverige måste agera när det gäller den akuta situationen i Syrien. Det internationella arbetet får inte sättas på paus av regeringsförhandlingarna, skriver Mohammed Mohsen från Islamic Relief Sverige på SvD Debatt.

Läs artikeln via denna länk eller nedan:

Kriget i Syrien har nu pågått i mer än sju år. Det är lika lång tid som det tar för ett barn att födas, lära sig gå och börja skolan. Lika lång tid som det tar för en ung och ambitiös person att påbörja och avsluta en universitetsutbildning. Och lika lång tid som det tar att rasera ett land.

Sju års krig har släckt 400 000 liv och gjort 12 miljoner människor till flyktingar i och utanför sitt land. Människor i Syrien lever i en verklighet med skyhöga matpriser och ett raserat sjukvårdssystem. Bara vart tredje barn går i skolan. När människor tvingas lämna sina hem tar de med sig vad de kan bära, vilket gör dem sårbara.

Provinsen Idlib är den enda som fortfarande kontrolleras av rebeller. Hit har många syrier tagit sin tillflykt när deras hem har ödelagts. Tre miljoner människor bor i dag i provinsen, varav varannan beräknas vara internflykting. En miljon är barn. En offensiv mot Idlib tycks nyligen ha avvärjts genom en överenskommelse mellan Turkiet och Ryssland, men det innebär dessvärre ingen lösning på den mycket svåra situationen för internflyktingarna.

Befolkningsökningen till följd av flyktingströmmarna mot Idlib har tärt på infrastrukturen. Det råder brist på el, mat och sjukvård. Brunnar torkar ut och människor sover under bar himmel. Även när inga bomber faller svävar människor i livsfara, inte minst under den kommande vintern.

Vi är många som berörs djupt av Syriens öde. Många syrier har fått en fristad i Sverige och öppnat svenskarnas ögon för situationen i deras tidigare hemland. På plats i Syrien finns också Islamic Relief och andra organisationer som hjälper flyktingarna med det allra nödvändigaste. Insamlade medel och biståndspengar blir till mat, vatten och tält. De blir till sjukvård i ett samhälle där sjukvårdsinrättningar är måltavlor, och till undervisning för barn som annars helt skulle sakna skolgång. På så vis hjälper biståndet till att lindra nöd i en akut och i många fall hopplös situation.

Situationen i Syrien är kanske den mest akuta i världen just nu, men det finns också många andra länder som behöver Sveriges stöd.

Här hemma brottas politikerna med regeringsbildningen, men det internationella arbetet får inte sättas på paus. Oavsett vilken regering som kommer att styra Sverige den kommande mandatperioden så bör den ha följande tre mål för ögonen:

  • Det internationella samfundet, som Sverige är en del av, måste vara vaksamt på alla former av attacker mot civila i Syrien, inte bara när kemiska vapen används. Internationell humanitär rätt måste respekteras och civila skyddas.
  • Sverige måste jobba aktivt för och bidra till finansiering av livsviktiga insatser i Syrien. FN har i en humanitär appell vädjat till medlemsstaterna om medel för att möta de enorma behoven i Syrien, men finansieringen brister.
  • Det svenska biståndsmålet på 1 procent av BNI måste säkras på lång sikt. Det får inte bli ett förhandlingskort i regeringsbildningen.

Mohammed Mohsen

talesperson för biståndsorganisationen Islamic Relief Sverige

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.