Sveriges Imamråd och Islamic Relief i kampanj mot könsbaserat våld

Pressmeddelande: Sveriges Imamråd och Islamic Relief i kampanj mot könsbaserat våld

2018/11/21

I anslutning till fredagsbönen den 23 november kommer flera svenska moskéer gemensamt ta ställning mot våld mot kvinnor. Initiativtagare är Sveriges Imamråd och Islamic Relief.

– Könsbaserat våld är ett av de allvarligaste uttrycken för global ojämställdhet. Som biståndsorganisation kämpar Islamic Relief för att lindra mänskligt lidande och för en rättvis och hållbar global utveckling. Därför är jämställdhet och att bekämpa våld mot kvinnor prioriterat för oss, säger Mohammed Mohsen, insamlings- och kommunikationschef på Islamic Relief.

Den internationella biståndsorganisationen Islamic Relief kommer snart att lansera en global kampanj mot könsbaserat våld. Kampanjen inleds på FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor den 25 november och avslutas på Mänskliga rättigheternas dag den 10 december.

Nu ansluter sig även svenska moskéer till kampanjen. Inom ramen för ett samarbete mellan Islamic Relief och Sveriges Imamråd kommer flera moskéer vid fredagsbönen den 23 november gemensamt att ta ställning mot könsbaserat våld.

– Våld mot kvinnor hindrar mänsklig utveckling och kränker människovärdet såsom det uttrycks i den muslimska urkunden. Min förhoppning är att moskéernas tydliga ställningstagande kan bidra till en starkare opinion mot könsbaserat våld, säger Khaled Eldib, ordförande i Sveriges Imamråd och imam vid Stockholms moské.

Islamic Relief genomför en rad insatser mot könsbaserat våld världen över. Insatser görs både för att stötta kvinnor som har utsatts och för att öka kännedomen om könsbaserat våld i lokalsamhällen.

För mer information, kontakta:

Mohammed Mohsen, kommunikationschef, Islamic Relief Sverige, 070-924 35 99, mohammed.mohsen@islamic-relief.se

Ahmed Ghanem, presskontakt Sveriges Imamråd, 076-291 02 03, kontakt@imamrad.se

 

Om Islamic Relief

 

Islamic Relief är en internationell biståndsorganisation med verksamhet i 49 länder. Vi verkar för en rättvis och hållbar global utveckling baserad på Islams budskap om respekt för människovärdet och uppmaning till fattigdomsbekämpning. Verksamheten bedrivs utan åtskillnad avseende kön, etnicitet, religion eller politisk åskådning. Islamic Relief Sverige har 90-konto.

 

Om Sveriges Imamråd

 

Sveriges Imamråd är en samlingsplats för Sveriges imamer för att utfärda vetenskapliga och juridiska omdömen på speciella områden som berör muslimerna i Sverige. Vid bedömningar tar Rådet hänsyn till islamiska erkända rättsskolor samt beaktar den europeiska verkligheten och utvecklingen samt samarbetar med andra aktörer för samhällets bästa.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.