Vad vill vi uppnå och hur lyckas vi – läs Effektrapporten för 2018

Islamic Relief Sveriges insatser ger resultat! Förra året nåddes till exempel mer än 600 000 människor av våra insatser inom sjukvård och hälsa. Det framgår av den årliga Effektrapporten.

Islamic Relief är medlem i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande. Giva Sverige ger ut märkningen Tryggt givande, som innebär att vi som medlemsorganisation uppfyller alla krav i Kvalitetskoden och därmed står för etisk, professionell och transparent insamling samt är granskade av en auktoriserad revisor. Läs mer om Kvalitetskoden här.

Medlemmarna i Giva Sverige åläggs bland annat att skriva en årlig effektrapport för att visa på effekterna av sina insatser. Läs Effektrapporten här.

Barn i Syrien får en matleverans genom Islamic Relief.
Barn i Östra Ghouta i Syrien får en matleverans genom Islamic Relief våren 2018.

Klimatanpassning, skolor och vatten världen över

Här är några exempel på vilka resultat Islamic Relief Sverige och våra partnerkontor har åstadkommit under 2018:

  • Klimatanpassning för näringsidkare i Indonesien och lokalsamhällen i Etiopien.
  • Tryggare skolmiljöer för barn i Libanon, Irak och Jemen.
  • Ökad tillgång till sjukvård för människor i norra Syrien.
  • Stärkt läskunnighet bland kvinnor i Afghanistan.
  • Ökad tillgång till rent vatten för människor i Sudan, Sydsudan och Etiopien.
  • I Bangladesh, Tunisien, Kenya och Niger har vi stärkt kvinnors ekonomiska möjligheter och skapat plattformar för dem att uttrycka sina åsikter och se till att deras egna mänskliga rättigheter tillgodoses.

Stöd, övernattningar och matpaket i Sverige

På vår nationella avdelning har vi under 2018 bland annat:

  • Träffat ensamkommande tjejer och på så vis varit ett stöd för en annars ofta bortglömd grupp.
  • Vid över hundra tillfällen erbjudit övernattning för ensamkommande i Stockholm under den kalla årstiden.
  • Givit stöd till virka 15 000 personer i form av exempelvis soppa, matpaket, kläder, sovplatser, samtalsstöd, hjälp att skriva CV och söka arbete, rådgivning och tolkning.

Hjälp oss göra ännu större skillnad – bidra nu.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.