Världens Barn söker Regionsamordnare i Uppsala och Gävle län

Regional samordnare av frivilliginsatser för Världens Barn

Världens Barn söker Regionsamordnare i Uppsala och Gävle län för projektanställning under tiden 1 april till 31 oktober 2015. Tjänsten omfattar en halvtidstjänst med ojämn fördelning över perioden. Det innebär att man arbetar mera intensivt under augusti och september månader.

Uppdraget består i att:

  • · samordna och vid behov leda insamlingsinsatser för deltagande organisationer
  • · leda arbetet regionalt
  • · finna lämpliga kampanjarbetare bland deltagande organisationers frivilliga och även externt
  • · stödja kommunsamordnare och kommunteam i deras ideella arbete
  • · skapa strukturer och aktivitetsplan för det lokala insamlingsarbetet
  • · skapa kontakter med press och radio, företagarföreningar, skolor, kommuner etc
  • · representera Världens Barn regionalt

Vill du vara med och utveckla Sveriges största insamling? Vi söker utåtriktade och drivna projektledare på regional nivå över hela Sverige. Du ska kunna ta egna initiativ, fånga upp idéer och ha en god förmåga att entusiasmera, engagera och organisera till ideella insatser. Stark målinriktning och resultatinriktning är en förutsättning för uppdraget. Du behöver ha körkort och tillgång till bil. Vi behöver veta var du bor och hur ditt geografiska nätverk ser ut.

Anställningen är på projektbasis och innebär en del förberedande jobb under våren men den intensiva arbetsperioden ligger från mitten av augusti till slutet av oktober, då kampanjen genomförs. Omfattning i tid varierar beroende på region, de flesta tjänster ligger på 50 procent i snitt under hela året. Under kampanjkulmen krävs hög flexibilitet både vad gäller arbetsuppgifter och arbetstider. Arbetet är fritt och självständigt men samtliga av kampanjledningen arrangerade möten och konferenser är obligatoriska och nödvändiga att delta i.

Erfarenhet av ideellt arbete/föreningsliv underlättar och ett stort regionalt/lokalt nätverk är en klar merit.

Jobbet är säsongsbetonat och inte heltid under hela perioden. Därför tror vi att du har någon mer syssla som går att kombinera med Världens Barn-uppdraget. Kanske är du student, aktiv pensionär, driver egen firma med möjlighet till stor flexibilitet eller av andra skäl har möjlighet att styra över din tid. Vi ser gärna ett långsiktigt samarbete där du har möjlighet att återkomma till uppdraget under flera år i följd. De personkontakter man får under ett år är värdefulla och underlättar arbetet ett annat år.

Detta är jobbet för dig som är intresserad av humanitärt arbete, vill skapa kontakter och bygga nätverk.

Skicka CV + ansökan med personligt brev till evy.jonsson@varldensbarn.se snarast.
Endast digitala ansökningar. Frågor om tjänsterna besvaras av kampanjledare Evy Jonsson 08-411 43 22 eller Göran Klingensjö på telefon 070-191 57 29.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.