Bangladesh

Drygt hälften av invånarna i Bangladesh lever i fattigdom, och landet räknas som ett av de länder som är som mest sårbart för klimatförändringar, vilka leder till översvämningar och cykloner.

En tredjedel av territoriet består av kustnära slätter, och förändringar i väder eller nederbörd kan rasera de känsliga ekosystemen och öka salthalten i land och vatten. Detta påverkar odlingsmöjligheterna: varannan familj som bor i dessa områden lider av brist på mat i upp till sex månader om året. I förlängningen leder detta till att barn utsätts för barnarbete och människohandel.

Två män fraktar en cykel efter en översvämning i Bangladesh

Två män fraktar en cykel på en flod efter en översvämning i Bangladesh.

Några fakta om Bangladesh:

  • Över en fjärdedel av den vuxna befolkningen kan inte läsa och skriva. (UNESCO, 2016)
  • 49 procent av barnen under fem år lider av kronisk undernäring (UNICEF, 2017)
  • 1 av 10 personer har begränsad tillgång till vatten (WHO / UNICEF, 2015)
  • 31 av 1000 barn dör innan de fyllt fem (Asian Development Bank, 2015)

Islamic Relief i Bangladesh

Islamic Relief har arbetat i Bangladesh sedan 1991, och våra program fokuserar främst på hållbar utveckling och att stärka lokalsamhällena. Vi förbättrar tillgången till rent vatten och hygien, och kämpar mot diskriminering av kvinnor och flickor, föräldralösa, äldre och personer med funktionsnedsättning. Exempelvis arbetar vi för att minska förekomsten av för tidiga äktenskap, barnarbete och sexuella trakasserier.

Vi stärker människors förmåga att anpassa sig till klimatförändringar genom att erbjuda alternativa inkomstkällor.

Islamic Relief Sveriges insatser i Bangladesh

Islamic Relief Sverige har i en Forum Syd-finansierad satsning organiserat 3 000 kvinnor i olika självhjälpsgrupper. De har fått startkapital för att driva egna verksamheter samt utbildning inom dessa verksamhetsområden. Efter att ha fått ökad kunskap om kvinnors och barns mänskliga rättigheter bekämpar kvinnorna tillsammans kränkningar av dessa på hushålls- och samhällsnivå. Tillsammans har kvinnorna till exempel bidragit till att stoppa barnäktenskap och misshandel.

I en annan satsning har 2000 marginaliserade kvinnor mobiliserats. 67 självhjälpsgrupper har bildats i syfte att stärka kvinnorna socialt och ekonomiskt. Varje självhjälpsgrupp har nu startat en matbank dit varje medlem ger en näve ris i veckan. Nu kan de låna från matbanken istället för att gå från dörr till dörr och låna av grannar när det inte är skördesäsong.

Islamic Reliefs insatser stärker kvinnor

Nurun Nahar i Bangladesh med djur som hon fått via Islamic Relief.

Nurun Nahar i Bangladesh med djur som hon fått via Islamic Relief.

“Jag hade aldrig kunnat drömma om att jag skulle ställa upp som kandidat i ett val eller att bli anställd av en internationell organisation. Utan APRIL-projektet hade jag aldrig nått dit där jag är idag”.

Så säger Nurun Nahar, 28 år, på bilden ovan. APRIL – Action for People’s Rights and Livelihoods – är namnet på ett av självhjälpsprojekten som Islamic Relief drivit i Bangladesh. Nurun Nahar och hennes familj kämpade sig fram på hennes makes inkomst. Men när Nurun Nahar blev medlem i en självhjälpsgrupp förändrades det. Hon köpte en ko för att kunna öka sin inkomst, och var också engagerad under mötena där medlemmarna fick lära sig om kvinnors och barns mänskliga rättigheter, hygien och sociala frågor.

År 2016 ställde hon upp som kandidat i valet och förlorade med bara 50 röster. Men hon gav inte upp för det utan fortsätter engagera sig för fattiga. Hennes meriter från självhjälpsgrupperna gav henne ett jobb på biståndsorganisationen World Vision, där hon nu har en jämförelsevis bra lön.

Hälsa på i ett kvinnokooperativ i Bangladesh!

Världens resurser är mycket ojämnt fördelade mellan kvinnor och män, och för att kvinnor ska kunna ta makten över sina egna liv är ekonomin en helt avgörande fråga. När kvinnors ekonomi förbättras så gynnar det dessutom hela familjen och därmed samhället: då kan de investera i utbildning, hälsa och näringsrik mat för sina barn – eller lämna våldsamma relationer. Häng med och träffa Munni, Kajol och de andra kvinnorna i Bangladesh, som bygger upp egna verksamheter för att trygga sina inkomster.