Tunisien2018-07-13T15:42:10+00:00

Tunisien

Tunisien har sedan år 2011 genomgått omvälvande förändringar. De protester som bröt ut i december 2010 spreds snabbt, inte bara i Tunisien, utan även till andra arabländer. Tunisien var också först bland de av arabvåren påverkade länderna som höll öppna och fria demokratiska val, i oktober 2011. Den omfattande arbetslösheten var en av de faktorer som starkt bidrog till revolten och det finns betydande regionala skillnader mellan den ekonomiskt välutvecklade medelhavskusten och det mer eftersatta inlandet och landets södra delar. Dessa klyftor utgör politiska och sociala utmaningar och ger upphov till spänningar i landet.

Flyktingar från Libyen år 2011

En revolt som resulterade i inbördeskrig i Libyen år 2011 ledde till att tusentals människor sökte sig över gränsen till Tunisien. Islamic Relief var på plats vid gränsen mellan Libyen och Tunisien och distribuerade 12,000 matpaket, 3000 hygienpaket, 1,500 barnmatpaket och 1,500 barnpaket med hjälp av ekonomiskt stöd från IR Sverige. Islamic Relief arbetade under större delen av 2011 i Tunisien för att tillgodose behoven hos flyktingarna från Libyen genom att dela ut mat- och hygienpaket, förse flyktingarna med tillfälligt boende, ge sjukvård och anordna tillfällig undervisning och andra aktiviteter för barnen.

Kvinnors sociala och ekonomiska rättigheter

I början av 2017 inledde IR Sverige ett nytt utvecklingssamarbetsprojekt i Tataouine och Medenine i sydöstra Tunisien. Projektet syftar till att ge kvinnor bättre tillgång till grundläggande rättigheter såsom hälsovård och utbildning samt ge dem bättre förutsättningar för att bidra till samhällets ekonomiska och sociala utveckling. Genom projektet planeras 6 kvinnogrupper för sammanlagt 500 kvinnor, där de utbildas i sina grundläggande rättigheter och hur de kan kräva dem. Dessutom startas en rad kvinnokooperativ för att främja kvinnornas ekonomiska självständighet. Läs mer här!

Du kan också stödja utsatta människor i Tunisien genom köpa matpaket eller Qurbani.