Vatten, utbildning och självständighet – läs Islamic Reliefs Effektrapport för 2017

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Nästan en miljon människor världen över nåddes av sjukvård, mat och vatten från Islamic Relief Sverige förra året. I Sverige förmedlade vi hjälp till behövande vid 22 000 tillfällen. Läs vår effektrapport!

Under 2017 genomförde Islamic Relief Sverige fler humanitära insatser än någonsin. Våra projekt levererade bland annat utbildning för barn i konfliktdrabbade regioner i Irak, ökad tillgång till mat och vatten för Gaza-borna, restaurering av vattenkällor i den torra Sahelregionen och sjukvårdsutrustning till vårdinrättningar i Syrien och Jemen.

Utöver att bidra till lindrad nöd i akuta situationer har vi också i en rad insatser givit människor verktyg att lyfta sig själva ur fattigdom och ta sitt öde i egna händer. Som ett led i vår kamp mot global ojämställdhet prioriterar vi ofta kvinnor i dessa insatser. Bland annat stöttades 14 civilsamhällesorganisationer för 500 kvinnor i Niger, för att stärka kvinnorna ekonomiskt och socialt. I Bangladesh fick 3000 kvinnor kontantbidrag för att bli självförsörjande, och kvinnokooperativ bildades.

Allt detta framgår i vår Effektrapport, som du kan läsa här. Här berättar vi också om vårt viktiga arbete för behövande grupper i Sverige. Till asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn från Nordafrika har vi både levererat hjälp i akuta situationer och bistått med samhällsinformation och språkträning.

Islamic Relief är medlem i Frii, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, tillsammans med Sveriges största insamlingsorganisationer. Frii verkar för att du som givare ska känna dig trygg med att dina pengar använts rätt och att insamlingen bedrivs transparent, etiskt och professionellt. Medlemmarna måste följa Friis kvalitetskod, och där ingår bland annat att skriva en effektrapport som beskriver organisationens strategi, kapacitet och uppnådda mål varje år. Här kan du läsa mer om Friis kvalitetskod. 

FRII logo[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin