5 steg: Så jobbar Islamic Relief mot kvinnlig könsstympning

Kvinnlig könsstympning är ett brott mot flickors och kvinnors mänskliga rättigheter. Därför arbetar Islamic Relief tillsammans med lokalsamhällen för att uppnå FN:s globala mål om att utrota den skadliga sedvänjan. 

Kvinnlig könsstympning kan leda till omedelbara problem med blödningar och problem med att kissa – och långsiktiga problem som cystor, infektioner, komplikationer i samband med förlossningar ökad risk för spädbarnsdödlighet.

Detta står klart: Det finns inga hälsofördelar med kvinnlig könsstympning. Och ändå: hisnande 200 miljoner kvinnor och flickor i världen uppskattas ha genomgått ingreppet. 

Söndag den 6 februari är den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Dagen instiftades av FN för att uppmärksamma förekomsten av kvinnlig könsstympning och de insatser som görs för att motverka sedvänjan. FN:s medlemsstater har enats om att utrota kvinnlig könsstympning till år 2030, inom ramen för de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Världskarta med texten  200 miljoner kvinnor och flickor i över 30 länder uppskattas leva med konsekvenserna av att ha könsstympats

Könsstympning är ett brott mot kvinnors och flickors mänskliga rättigheter.

 

 

 

 

 

 

 

 

5 steg för att motverka kvinnlig könsstympning

Som trosinspirerad och humanitär organisation är det Islamic Reliefs uppdrag att motverka skadliga traditioner såsom kvinnlig könsstympning. Följande är fem viktiga komponenter i vårt arbete.

1. Det är Islamic Reliefs ståndpunkt att Islam har felaktigt utnyttjats för att legitimera kvinnlig könsstympning. Vi på Islamic Relief arbetar aktivt med att bryta kopplingen mellan Islam och denna skadliga sedvänja. Koranen omnämner inte kvinnlig könsstympning, men varnar däremot människor för att orsaka skada på sig själv eller andra.

 

Maryan_Somalia_FGM
Maryan arbetar mot kvinnlig könsstympning i Somalia.

2. Vi jobbar med lokalsamhället och de specifika förutsättningar som råder i varje enskilt lokalsamhälle, och inkluderar lärare, hälsoarbetare, juridiska institutioner, kvinnor, unga, myndigheter och religiösa aktörer. Läs mer här om hur Doussuba Diarra i Mali och Maryan i Somalia är med och leder kampen mot kvinnlig könsstympning.

 

3. För att kunna bryta den skadliga sedvänjan med kvinnlig könsstympning måste de kvinnor som lever på att genomföra ingreppen stöttas i att få tillgång till andra inkomstkällor. Detta är en viktig pusselbit i Islamic Reliefs arbete. Vi kan exempelvis bidra till att kvinnor får genomgå utbildningar eller får verktyg att starta egna verksamheter.

 

4. Islam har missbrukats för att legitimera könsstympning – men i religionen finns också starka argument och bidrag till metoder för att motverka sedvänjan. Islamic Relief samarbetar med religiösa företrädare såsom lokala teologiskt lärda, religiösa institutioner och andra inflytelserika aktörer, både kvinnor och män. Vi genomför utbildningar och mobiliserar religiösa aktörer att öppet ta avstånd från könsstympning och säga emot när kvinnlig könsstympning tillskrivs Islam. 

 

5. Islamic Relief arbetar med opinionsbildning lokalt och globalt för att motverka kvinnlig könsstympning, bland annat genom att trycka på för en kriminalisering i de länder där sedvänjan fortfarande är laglig. 

 

Tack för att du är med oss i kampen mot könsstympning och för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter!

 

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.