Doussuba Diarra i Mali leder kampen mot kvinnlig könsstympning

Varje år uppskattas tre miljoner flickor utsättas för könsstympning, merparten innan de fyllt 15 år. Möt Doussouba Diarra i Mali och Maryan i Somalia, två av världens alla förkämpar mot kvinnlig könsstympning. 

Doussouba Diarra, 63, försörjde sig länge på att genomföra könsstympningar av flickor, men slutade med detta i samband med att hon träffade Islamic Relief-medarbetare som arbetade för att motverka denna skadliga sedvänja. 

– Genom Islamic Relief genomgick jag en utbildning och blev den som kom att leda arbetet mot könsbaserat våld i min by. Nu leder jag workshops inom könsstympning, preventivmedel och familjeplanering, säger Doussouba Diarra.

Islamic Relief arbetar för att motverka könsstympning i flera länder, bland annat i Etiopien, Somalia och Mali, alltid med stark kännedom om och anpassning till den lokala kontexten. En av de viktigaste förutsättningarna för att framgångsrikt kunna motverka könsstympning är att stötta kvinnor som utför könsstympningar att hitta alternativa inkomstkällor. Samtidigt diskuterar vi ingreppens skadliga följder och utmanar den felaktiga uppfattningen att könsstympning av flickor är en religiös plikt enligt Islam. 

– Nu viger jag mitt liv åt att prata med kvinnor om att inte låta könsstympa sina barn, och att könsstympning inte är en förutsättning för att vinna respekt eller bli mamma. Jag vill krossa de historier som vi fick lära oss som barn, säger Doussouba Diarra. 

Islamic Relief mobiliserar lokala lärda, religiösa aktörer och andra inflytelserika kvinnor och män i lokalsamhällena, för att bryta den föreställda kopplingen mellan könsstympning och Islam, bland annat genom utbildningsprogram för imamer. På så sätt kan vi bidra till att minska stödet för ingreppen och skapa till långsiktig förändring. Vi arbetar också tillsammans med medlemmar ur lokalsamhällena, med lärare, hälsoarbetare, rättssamhället och berörda myndigheter, för att säkerställa bred förankring och lokalt ägarskap av arbetet. 

Maryan i Somalia: ”Jag vägrar se fler barn vara med om detta”

Islamic Relief arbetar även i Somalia med att motverka könsbaserat våld. Här heter en av de lokala förkämparna mot könsbaserat våld Maryan. Hon har själv genomgått könsstympning och hon giftes bort när hon var 14 år, vilket ledde till en komplicerad graviditet och svår förlossning. Nu delar hon sin egen historia för att belysa farorna med könsstympning. 

Maryan_Somalia_FGM
Maryan arbetar mot kvinnlig könsstympning i Somalia.

– Vi måste börja prata om detta och sluta gömma oss av skam. Det värsta jag varit med om är när jag såg en sexåring förblöda när hennes kropp inte klarade av könsstympningen. Jag vägrar att se fler barn vara med om detta, säger Maryan, på bilden här bredvid.

Islamic Relief arbetar på bred front för att stärka barns och kvinnors mänskliga rättigheter, både genom rätt till utbildning, skydd vid kriser och katastrofer, hållbara inkomstkällor för kvinnor samt att stärka kvinnors kunskap om sina mänskliga rättigheter och möjligheter att utkräva dem. 

Vi arbetar tillsammans med länders regeringar och lokala och internationella civilsamhällesorganisationer samt olika FN-organ. Vår målsättning är både att bedriva lokalt förändringsarbete och verka för kriminalisering av kvinnlig könsstympning, för att på lång sikt kunna göra slut på denna skadliga sedvänja.

 

Fotnot: Doussouba Diarra vill gärna berätta sin historia under sitt riktiga namn, men vill inte förekomma med bild.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.