fbpx

SWISH: 900 18 19

BANGLADESH

Bangladesh är ett land med stort socialt kapital och bördig mark kombinerat med social ojämlikhet, dålig infrastruktur och bristande tillgång till grundläggande samhällsfunktioner. Islamic Relief stöttar lokalsamhällena att motverka effekter av klimatförändringar, få sina rättigheter tillgodosedda och lyfta sig själva ur fattigdom.

Här finns vi

Drygt hälften av invånarna i Bangladesh lever i fattigdom, och landet räknas som ett av de länder som är som mest sårbart för klimatförändringar, vilka leder till översvämningar och cykloner.

En tredjedel av territoriet består av kustnära slätter, och förändringar i väder eller nederbörd kan rasera de känsliga ekosystemen och öka salthalten i land och vatten. Detta påverkar odlingsmöjligheterna: varannan familj som bor i dessa områden lider av brist på mat i upp till sex månader om året. I förlängningen leder detta till att barn utsätts för barnarbete och människohandel.

Några fakta om Bangladesh:

  • Över en fjärdedel av den vuxna befolkningen kan inte läsa och skriva. (UNESCO, 2016)
  • 49 procent av barnen under fem år lider av kronisk undernäring (UNICEF, 2017)
  • 1 av 10 personer har begränsad tillgång till vatten (WHO / UNICEF, 2015)
  • 31 av 1000 barn dör innan de fyllt fem (Asian Development Bank, 2015)

Islamic Relief i Bangladesh

Islamic Relief har arbetat i Bangladesh sedan 1991, och våra program fokuserar främst på hållbar utvecklingoch att stärka lokalsamhällena. Vi förbättrar tillgången till rent vatten och hygien, och kämpar mot diskriminering av kvinnor och flickor, föräldralösa, äldre och personer med funktionsnedsättning. Exempelvis arbetar vi för att minska förekomsten av för tidiga äktenskap, barnarbete och sexuella trakasserier.

Vi stärker människors förmåga att anpassa sig till klimatförändringar genom att erbjuda alternativa inkomstkällor.

Islamic Relief Sveriges insatser stärker kvinnor

Med finansiering från Islamic Relief Sverige och Forum Syd organiserat 3 000 kvinnor i olika självhjälpsgrupper. De har fått startkapital för att driva egna verksamheter samt utbildning inom dessa verksamhetsområden. Efter att ha fått ökad kunskap om kvinnors och barns mänskliga rättigheter bekämpar kvinnorna tillsammans kränkningar av dessa på hushålls- och samhällsnivå. Tillsammans har kvinnorna till exempel bidragit till att stoppa barnäktenskap och misshandel.

 

Tillsammans med Forum Syd har Islamic Relief drivit flera framgångsrika självhjälpsgrupper i Bangladesh, där kvinnor stöttas att starta egna verksamheter och på så vis blev mer självständiga. Titta på filmen ovan för att följa med till några av grupperna!

Kvinnogrupper har stoppat barnäktenskap och relationsvåld

I en annan satsning som Islamic Relief Sverige och Forum Syd driver har 2000 marginaliserade kvinnor mobiliserats. 67 självhjälpsgrupper har bildats i syfte att stärka kvinnorna socialt och ekonomiskt. Varje självhjälpsgrupp har nu startat en matbank dit varje medlem ger en näve ris i veckan. Nu kan de låna från matbanken istället för att gå från dörr till dörr och låna av grannar när det inte är skördesäsong.

Kvinnogrupperna och tusentals andra från lokalsamhällena, totalt över 20 000 människor, har deltagit i seminarier som belyst det skadliga med för tidiga äktenskap och våld i hemmet. Dessa utbildningar har gett väldigt konkreta resultat: tillsammans har kvinnogrupperna stoppat minst 29 barnäktenskap, varit inblandade i att lösa 32 äktenskapskonflikter som involverat våld mot kvinnan, samt möjliggjort sju äktenskap utan hemgift.

Kombinationen av bättre inkomster och starkare band till lokala myndigheter och ansvariga har också gjort att över 1 000 personer nu har tillgång till hygieniska toaletter och vattenstationer. Detta är livsviktigt för att kunna upprätthålla god hälsa för sig själva och sina familjer. De stärkta banden har också lett till att lokala myndigheter i större utsträckning uppfyller sina skyldigheter gentemot kvinnor i grupperna. Detta sker exempelvis genom att myndigheterna betalar ut pension eller ersättning till nyblivna mammor, änkor eller personer med funktionsvariation.

Samtidigt har bland annat lokala makthavare inom myndigheter, fackförbund och politiska partier utbildats inom jämställdhet, för att bättre kunna arbeta med att säkerställa kvinnors mänskliga rättigheter.

Efter självhjälpsgruppen: Nurun Nahar fick bra jobb och ställde upp i val

“Jag hade aldrig kunnat drömma om att jag skulle ställa upp som kandidat i ett val eller att bli anställd av en internationell organisation. Utan APRIL-projektet hade jag aldrig nått dit där jag är idag”. 

Så säger Nurun Nahar, 28 år, på bilden ovan. APRIL – Action for People’s Rights and Livelihoods – är namnet på ett av självhjälpsprojekten som Islamic Relief drivit i Bangladesh. Nurun Nahar och hennes familj kämpade sig fram på hennes makes inkomst. Men när Nurun Nahar blev medlem i en självhjälpsgrupp förändrades det. Hon köpte en ko för att kunna öka sin inkomst, och var också engagerad under mötena där medlemmarna fick lära sig om kvinnors och barns mänskliga rättigheter, hygien och sociala frågor.

År 2016 ställde hon upp som kandidat i valet och förlorade med bara 50 röster. Men hon gav inte upp för det utan fortsätter engagera sig för fattiga. Hennes meriter från självhjälpsgrupperna gav henne ett jobb på biståndsorganisationen World Vision, där hon nu har en jämförelsevis bra lön.

Genom att använda denna hemsida så godkänner du Islamic Reliefs Integritetspolicy