Könsbaserat våld är ett av de allvarligaste uttrycken för global ojämställdhet. Och för de kvinnor som någon gång drabbas får våldet ofta katastrofala konsekvenser för den fysiska, psykiska och reproduktiva hälsan.

 

Var tredje kvinna i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld någon gång under sin livstid. Globalt begås trettioåtta procent av alla mord på kvinnor av en närstående.

 

Här i Sverige dödas 13 kvinnor i Sverige varje år av män som de har eller har haft en relation med. Under #metoo-hösten 2017 blev det också tydligt att kvinnor i Sverige som polisanmäler mäns våld löper risk att bli ifrågasatta både av närstående och av rättsväsendet.

 

Vi som undertecknat den här debattartikeln representerar två organisationer med olika verksamhet och intressen. Sveriges Imamråd är en samlingsplats för ett stort antal av Sveriges imamer. Islamic Relief är en biståndsorganisation som genomför katastrofinsatser och utvecklingsprojekt runtom i världen. Men vad gäller frågan om könsbaserat våld så är vi helt överens: våldet mot kvinnor måste få ett slut.

 

Sveriges Imamråds tydliga ställningstagande bygger inte minst på att våld mot kvinnor så uppenbart strider mot muslimska värderingar om människovärde och rätten till skydd och säkerhet. Profeten Mohammed talade om kvinnor och män som jämlikar och i koranen står det att alla människor har samma ändamål i livet.

 

Islamic Relief verkar för en rättvis och hållbar global utveckling baserad på Islams budskap om respekt för människovärdet. Vi har i vår verksamhet sett många exempel på hur viktigt det är att involvera lokalsamhällets religiösa ledare för att få ett stopp på det könsbaserade våldet.

 

Ett projekt genomfört av Islamic Relief Etiopien visade tydligt att missuppfattningar och vantolkningar av islamisk text ofta legat till grund för både könsstympningar och andra former av våld mot kvinnor. I projektet engagerades religiösa ledare i att mobilisera mot våldet, och i flera fredagsböner lyfte de religiösa företrädarna upp olika aspekter av könsbaserat våld, såsom könsstympning och våld i nära relationer. Detta bidrog till en faktisk förändring i attityder och stärkte män och pojkar att ta ställning mot våld mot kvinnor i olika former.

 

Exemplet från Etiopien visar att det inte räcker med att stödja drabbade kvinnor – för att motverka könsbaserat våld krävs också ett aktivt arbete för att förändra attityder. Detta gäller inte bara internationellt utan också i Sverige.

 

Den 25 november är internationella dagen mot våld mot kvinnor. I samband med det startar Islamic Relief en global kampanj mot könsbaserat våld som pågår till den 10 december. Sveriges Imamråd och flera svenska moskéer deltar genom att ta upp frågan om könsbaserat våld i predikan i anslutning till fredagsbönen.

 

Genom kampanjen vill vi lyfta våra organisationers gemensamma mål, nämligen att stoppa våldet mot kvinnor. Vi hoppas också kunna stärka fler kvinnor att polisanmäla – och fler män att kämpa vid kvinnornas sida.

Mohammed Mohsen, talesperson, Islamic Relief Sverige

Khaled Eldib, ordförande, Sveriges Imamråd