Det går att förändra inom religioner – Islamic Relief i Norrländska Socialdemokraten

Sju av tio svenskar är skeptiska till att religion skulle kunna vara en konstruktiv kraft för att stärka kvinnors ställning i världen. Men givet religionens ställning i ett globalt perspektiv så har jämställdhetsarbete som bäst förutsättningar att slå rot inom ramen för trosutövning, skriver Mohamed Mohsen, talesperson på biståndsorganisationen Islamic Relief i Norrländska Socialdemokraten. Läs artikeln via länken eller nedan.

I en ny Sifoundersökning – gjord på uppdrag av biståndsorganisationen Islamic Relief – om i vilken grad svenskarna anser att religion kan vara en konstruktiv kraft för att stärka kvinnors ställning i världen, svarade hela sju av tio svenskar negativt. Det är kanske inte så förvånande, med tanke på att Sverige ett av världens mest sekulariserade länder.

Åtta av tio identifierar sig med en religiös grupp

I ett globalt perspektiv ser det dock väldigt annorlunda ut – mer än åtta av tio invånare i världen identifierar sig med en religiös grupp. I många samhällen har religiösa ledare en starkare ställning än de politiska. Det säger sig självt att religion därmed spelar, och skulle kunna spela, en oerhörd roll för att stärka kvinnors ställning runtom i världen.

Fråga till exempel sjubarnsmamman Foo i Etiopien. För att kunna försörja sin familj har hon tidigare varit en av de kvinnor som utfört könsstympningar på småflickor. Ibland tvingades de ta flickorna till sjukhus på grund av skadorna. Vissa återhämtade sig aldrig helt.

Men i ett projekt lett av Islamic Relief med stöd av svenska Forum Syd fick Foo och andra kvinnor stöd för att hitta alternativa sätt att försörja sig. Samtidigt engagerades lokalsamhället i diskussioner om kvinnors rättigheter. I samtalen medverkade även högt respekterade religiösa ledare. Detta har lett till att Foo har blivit en aktiv motståndare som arbetar för att föräldrar inte ska låta könsstympa sina döttrar.

Islamic Relief lanserar Islamic Gender Justice Declaration

Berättelsen om Foo är bara ett av många exempel. Att engagera religiösa ledare är en metod som Islamic Relief som trosinspirerad organisation på flera håll i världen använder med stor framgång. På så sätt får vi långsiktig och beständig förändring. Religiösa ledare stannar kvar när biståndsaktörer lämnar.

Snart tar vi nästa steg. Under 2020 lanserar Islamic Relief Worldwide en deklaration för rättvisa mellan män och kvinnor som tar avstamp i Islam – Islamic Gender Justice Declaration. Ur religionen hämtas argument för bland annat kvinnors rätt till utbildning, till ett liv fritt från våld, till ekonomisk självständighet och politiska rättigheter. Deklarationen slår fast de rättigheter som givits alla människor. Målet är att ena människor och organisationer mot det förtryck som begränsar kvinnors liv i samhällen världen över.

I biståndsvärlden i Sverige och internationellt pratas det om vikten av att involvera religiösa aktörer – och som vi ser i exemplet ovan så fungerar det. Men nu är det också dags att gå från ord till handling och ge långsiktiga resurser och förtroende till religiösa och trosinspirerade aktörer att fortsätta arbeta trosinspirerat för jämställdhet. Tillsammans kan vi verka för en mer rättvis och hållbar global utveckling.

Mohammed Mohsen, talesperson för biståndsorganisationen Islamic Relief

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.