En studie av barnarbete & människohandel i Rautahat, Nepal

Klimatförändringarna driver på utvecklingen av trafficking och barnarbete, och religiösa ledare kan spela en mycket viktig roll i att skydda barnen. Det är två av resultaten i en färsk rapport om trafficking och barnarbete i Nepal.

År 2017 var temat för Musikhjälpen ”Barn är inte till salu”, för att belysa den miljardindustri som trafficking är och för att samla in pengar till projekt som skyddar barn från att utsättas för människohandel.

Islamic Relief fick pengar till ett projekt där vi skyddar barn i Nepal och deras familjer från att utsättas för trafficking eller fastna i barnarbete. Nu släpper vi också en rapport om trafficking och barnarbete i Nepal. Rapporten bygger på ett stort antal intervjuer som genomfördes i februari 2020. Barn i riskzonen och barn som tagit sig ur barnarbete eller trafficking intervjuades. Vi intervjuade också föräldrar till dessa barn, civilsamhällesorganisationer, aktivister, lokala myndigheter, människorättsorganisationer, lokal polis och religiösa ledare.

Kiran Devi, mamma till tre söner och en dotter, är en av de personer vi träffat. Alla hennes tre söner har arbetat på tegelstensfabriker. Mellansonen Manish hamnade i så kallat skuldslaveri: han tvingades arbeta för att betala tillbaka en skuld till mycket hög ränta.

  • Han arbetade långa dagar, fick ofta väldigt lite mat och fick inte alltid tillräckligt med pengar för att skicka hem. Han rymde till slut från fabriken och när han kom hem igen var han väldigt smal och svag. Han är fortfarande väldigt sjuk och kan inte jobba, så att han stannar hemma. Som mamma gör det mig mycket ledsen, det är svårt för mig att se honom så här.

I februari var Islamic Reliefs projekthandläggare Jessica Filipson på fältbesök i Nepal och besökte vårt Musikhjälpenprojekt.

  • Det är oerhört viktigt att motverka fattigdom över flera generationer för att motverka trafficking och barnarbete. Det handlar både om att stärka föräldrarnas inkomstmöjligheter och barnens tillgång till utbildning, säger Jessica Filipson. 

Rapporten visar på tre tydliga resultat.

1. En av klimatförändringarnas katastrofala effekter är att de riskerar att medföra ökad risk för trafficking och barnarbete.

2. Skadliga kulturella normer och sedvänjor kan förstärka utvecklingen med trafficking och barnarbete.

3. Lokala religiösa ledare kan i kraft av sin status och kännedom om religion, kan potentiellt spela en mycket viktig roll i kampen mot trafficking och barnarbete.

Vi uppmanar biståndsfinansiärer, inklusive Sverige och Sida, att:

• Säkra långsiktig finansiering för att motverka de mekanismer som möjliggör barnarbete och trafficking. En mycket viktig del av detta är att långsiktigt involvera religiösa ledare lokalt och samarbete med dessa. De har en stark ställning och möjlighet att utmana skadliga normer som bidrar till trafficking och barnarbete

• Bygga kapacitet bland befolkningar att hantera klimatrelaterade katastrofer. Det kommer i sin tur att minska risken för trafficking och barnarbete.

Här kan du läsa hela rapporten. Den är på engelska med en svensk sammanfattning.

Stötta vårt arbete – donera nu.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.