Felaktiga uppgifter om Islamic Relief Sverige i samband med Svd:s krönika publicerad 2023-12-14

Den 13 oktober 2023 fick Sida i uppdrag av regeringen att genomföra en översyn av biståndet till Palestina.

Den översynen av svenskt bistånd till Palestina, som Sida genomförde på uppdrag av regeringen, har kommit fram till att inga svenska medel har gått till Hamas. Översynen var klar den 1 december 2023. Islamic Relief Sverige var en av flera organisationer som granskades i samband med översynen.

 

Core Humanitarin Standard( CHS)

Islamic Relief Sverige är en humanitär organisation som når över en miljon människor i nöd med humanitära, livräddande insatser, varje år. Internationella och nationella utredningar slår fast att dess humanitära insatser är effektiva, följer internationell standards och att hjälpen går till drabbade människor. Islamic Reliefs arbete omfattas av FN-ledda clustersamordningen och arbetet är certifierad av Core Humanitarian Standards (CHS), som är den mest rigorösa globala standarden för humanitärt arbete.

Alla projekt, inklusive de som finansieras av Sida, granskas separat av extern revision, detta arbeta genomförs av väletablerade och respekterade revisionsbyråer i Sverige. Utöver detta har Islamic Relief Palestina genomgått en extern ”forensic audit.

 

Humaitära principer och kontrollsystem

Islamic Relief har ett starkt kontroll- och styrningssystem som säkerställer att inga medel hamnar i ”fel händer”. Islamic Relief har även undertecknat uppförandekoden för International Red Cross and Red Crescent Movement och Non-Governmental Organizations (NGOs) in Disaster Relief.

 

Läs mer om Sidas granskning:

Uppdaterad text: Sida finner inga kopplingar till Hamas i svenskt bistånd i Palestina | Sida

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.