100 dagar efter vapenvilan i Gaza – Islamic Relief inleder kampanj för återuppbyggnad

/Pressmeddelande 31 augusti 2021/

Det har nu gått 100 dagar sedan vapenvilan trädde i kraft efter striderna mellan Hamas och Israel i våras. Nu lanserar Islamic Relief en kampanj för att bygga upp och få rättvisa för Gaza. Vår landchef för Palestina Muneeb Abu-Ghazaleh finns på plats i Gaza och är tillgänglig för intervjuer.

Det är nu 100 dagar sedan vapenvilan mellan Israel och Hamas som markerade slutet på de våldsamheter som dödade 248 palestinier på Gazaremsan och 12 civila i Israel. Men den ockupation som kränker 2 miljoner palestiniers mänskliga rättigheter kvarstår, samtidigt som oroligheterna på Gaza nu ökar.

Genom kampanjen ”Jag hade en dröm – Rättvisa för Gaza”, vill Islamic Relief uppmana det internationella samfundet att förmå Israel att upphöra med ockupationen och samtidigt ge palestinier i Gaza möjlighet att uppfylla sina drömmar.  I kampanjen medverkar fyra palestinier som förlorat anhöriga, inkomstkällor och möjligheten att gå i skolan till följd av bombningarna, men också av Israels ockupation och blockad.

Pandemin, strömavbrotten och bombningarna försvårar Mohammads utbildning

– På grund av pandemin hölls vår utbildning online. Men jag har ingen mobiltelefon, och jag kunde inte köpa en bärbar dator att ansluta till internet. Och det finns ändå inget internet, säger 17-årige Mohammad Nizar Ezzat Al-Khatib. 

Mohammad Nizar Ezzat Al-Khatib
Mohammad Nizar Ezzat Al-Khatib, 17 år, har haft svårt att följa med i sin utbildning på grund av pandemin, strömavbrotten och bombattackerna.

Det var tänkt att Mohammad och hans klasskamrater skulle kunna ha sina sista tentor efter ramadan i våras. Men då inleddes bombningarna. Nu är Mohammads största oro att han när han väl är klar med sin utbildning inte kommer hitta något jobb – i likhet med 70 procent av ungdomarna i Gaza.

Israels ockupation och blockad av Gaza begränsar palestiniers tillgång till hållbara inkomstkällor, sjukvård och utbildning. Den begränsar deras rörelsefrihet och möjligheten att importera och exportera. Blockaden utgör en kollektiv bestraffning, och ett brott mot internationell rätt.

För mer information, kontakta:

Isabelle Beckman, kommunikatör, Islamic Relief Sverige, 0046 73 145 42 20, isabelle.beckman@islamic-relief.se,

Amira Malik Miller, påverkanschef, Islamic Relief Sverige. 070-924 35 99  Amira.miller@islamic-relief.se

Om Islamic Reliefs arbete i Palestina

Islamic Relief är en internationell biståndsorganisation med verksamhet i över 30 länder. Vi är snabbt på plats i katastrofer, och verkar för en rättvis och hållbar global utveckling, baserad på Islams budskap om respekt för människovärdet och uppmaning till fattigdomsbekämpning. Vårt arbete sker baserat på de humanitära principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende. Islamic Relief Sverige har 90-konto.

Islamic Relief har arbetat i Palestina sedan 1994. Våra humanitära program i Gaza arbetar med matsäkerhet och nutritionsinsatser, tillgång till hälsovård och utbildning, samt yrkes- och andra utbildningar riktat till arbetslösa ungdomar. Förra året gav vi stöd till mer än 400 000 människor i Gaza.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.