Givmildhetens månad bjuder på iftar under 30 dagar  

Ramadan är en månad som präglas av andlig förnyelse och förbättring. Det är en tid då muslimer runt om i världen fastar från gryning till solnedgång. Men Ramadan handlar inte bara om fasta och bön. Det är också en tid för generositet, medkänsla och solidaritet med de som har mindre än oss. 

Islamic Reliefs verksamhet Medkänsla bjuder på iftar under hela ramadan. Under denna månad håller vi dörrarna öppna för människor som befinner sig i ekonomisk utsatthet, för den som vill ta del av gemenskapen och tillsammans bryta sin fasta. Verksamheten välkomnar alla oberoende av religiös tillhörighet, om man fastar eller inte.  

På plats har vi en kock som dagligen under 30 dagar tillagar och förbereder mat till omkring 220 personer. Verksamheten stöds tack var det in-kinddonationer som kommer från företag, restauranger och livsmedelsbutiker. 

Vi ställde några frågor till en av våra kollegor på plats som berättar om projektet och förberedelserna.  

Både män och kvinnor är välkomna men det är fler män som äter på plats. Kvinnorna föredrar take away matlådorna som delas ut redan under eftermiddagen. Alla är välkomna, oavsett religion, fastande som icke fastande. Vi vet att de som vänder sig till oss har svårt att klara sig ekonomiskt. Hittills har vi delat ut mat till 3692 människor och vi räknar med att nå ca 7000 människor i slutet av ramadan, detta utan att ha räknat med ca 1000 take away matkassar där majoriteten går till familjer, säger Adda Benyoucef, Behovsbedömare på Nationella Avdelningen.  

– Trots det höga tempot och sena kvällar fortsätter vår vanliga verksamhet under ramadan. Vi delar ut matpaket och mat-kort till utsatta familjer på måndagar och onsdagar. På tisdagar och torsdagar arbetar vi med rådgivning inom ekonomiska och juridiska frågor samt förser vår målgrupp med stöd i kontakt med myndigheter, fortsätter Adda. 

– Vi får inte heller glömma de som gjort denna verksamhet möjlig under ramadan, nämligen volontärerna som varit exemplariska i sitt engagemang. De har hjälp till med allt från förberedelser och ordning, till servering och städning, avslutar Adda. 

 

IMG 4147
Mat till omkring 220 gäster om dagen förbereds av kocken, inklusive helger.
IMG 4259
Lokalen dukas och volontärerna är redo att ta emot gästerna strax innan iftar.

Läs mer om Café Medkänslas verksamhet här. 

 

Islamic Relief Sveriges ramadankampanj 2023 

Denna ramadan lyfter vi vikten av Amanah och hur vi tar ansvar för våra givares gåvor.   

’Amanah’ betyder förtroende i alla plikter som Allah har ålagt människan. Det är ett ansvar som uppmuntrar till rättvisa i tanke, ord och handling.    

“Din Gåva Vår Amanah“ – läs mer om kampanjen här.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.