Katarina, Sofia, Maria Magdalena och Högalids församlingar, samt Stockholms moské och Islamic Relief bildar tillsammans en mottagning för rådgivning, samhällsinformation och språkundervisning. Goda grannar bygger på samarbete med organisationer i Stockholm där människor på flykt, nyanlända och asylsökande kan få det stöd och den vägledning som behövs

Öppettider i mottagningen: Tis, ons och tors, 13.30-15.30.
Språkundervisning: mån-tor, 17.00-19.00 i Goda grannars lokal på Östgötagatan 15A.