Islamic Relief blir strategisk partner till Echo

EU-kommissionens biståndsorgan Echo har nu godkänt Islamic Relief Sverige som strategisk partner. Detta stärker våra möjligheter att nå de mest marginaliserade människor med humanitär hjälp.  

Certifieringen från Echo, European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations, innebär att Islamic Relief Sverige nu kan söka finansiering från Echo, som är en av världens största givare till humanitära insatser. Certifieringen, som kallas Framework Partnership Agreement (FPA), föregås av en omfattande utvärdering för att bland annat säkerställa att vårt arbete lever upp till de humanitära principerna och når ut med biståndsinsatser i svåra kontexter.  

Amira Malik Miller, påverkanschef på Islamic Relief
Amira Malik Miller, påverkanschef på Islamic Relief Sverige

– Vi befinner oss i ett läge där de humanitära behoven växer på grund av pågående konflikter, coronapandemins förödande konsekvenser för redan marginaliserade människor, och den allt mer akuta klimatkrisen. Vi ser fram emot att fortsätta jobba med Echo för att nå ut där behoven är som störst, säger Amira Malik Miller, påverkanschef för Islamic Relief Sverige. 

”Vi ser fram emot att fortsätta jobba med Echo för att nå ut där behoven är som störst”

Islamic Relief har redan en viktig roll i FN:s samordningsstrukturer i de länder där vi finns.  

– Nu fortsätter arbetet tillsammans med Echos lokala kontor, där vi kommer att lyfta upp Islamic Reliefs mervärde är i de kontexter där vi arbetar. På sikt kan vi söka finansiering och därmed stärka vår kapacitet att bistå drabbade människor som lever i utdragna kriser eller löper hög risk att drabbas av plötsliga katastrofer, säger Dario Marlovic, chef för Islamic Relief Sveriges Internationella avdelning. 

Fotnot: Bilden ovan föreställer en flicka på en gunga i Pakistan, ett av de länder där Islamic Relief når ut i svåra kontexter. 

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.