Islamic Relief i DN: ”Stöd oss för att nå minoriteter om smittan”

Civilsamhället arbetar stenhårt med att nå riskgrupper som myndigheterna missar i informationenspridningen kring covid-19.  Nu behöver vi myndigheternas stöd att sprida information och kartlägga varför minoritetsgrupper är överrepresenterade bland dödsfallen, skriver Islamic Relief Sverige på DN Åsikt.

Coronakrisen prövar vårt samhälle hårt. Vi ser de ansträngningar som görs av både civilsamhälle och myndigheter. Men för att skydda alla, inklusive marginaliserade grupper, behöver vi ta ytterligare krafttag tillsammans.

Måndagen den 23 mars larmade Somaliska läkarföreningen att flera av de personer som avlidit av covid-19 i Stockholm är svensk-somalier. Vi vet inte varför denna grupp är överrepresenterade, men en bidragande faktor kan vara att regering och myndigheter brustit i att nå denna och många andra marginaliserade grupper. Forskning visar att minoritetsgrupper är särskilt utsatta vad gäller möjligheten till en jämlik sjukvård och sjukvårdsupplysning.

Informationsflödet om coronaviruset har den senaste tiden varit massivt. Myndigheterna har varit bra på att uppdatera om riskerna med coronaviruset och sjukdomen covid-19, men de har missat utsattheten hos minoritetsgrupper. Vi uppmanar nu regeringen och ansvariga myndigheten att vidta särskilda åtgärda för att skydda minoriteter, både svensk-somalier och andra som är särskilt utsatta.

Om man inte behärskar svenska så blir det svårare att tillgodogöra sig saklig information om vad som händer i Sverige. Det har dröjt innan myndighetsinformation översatts till exempelvis arabiska, somaliska och andra minoritetsspråk. Nu finns information på en rad olika språk, men den är ganska begränsad till att handla om att stanna hemma när man är sjuk och att tvätta händerna. Det är bra, men information om konsekvenser för samhället, ändrade regler kring karensdagar, beredskap vid skolstängningar och så vidare, saknas.

För att säkerställa att fler känner sig inkluderade och omfattade av myndigheternas omsorg, måste informationen vara bättre målgruppsanpassad. Budskapet att man bör begränsa sina skidresor berör bara en liten del av befolkningen.

Några som både har goda kontakter bland marginaliserade grupper, språkkunskaper och god inblick i hur budskap kan målgruppsanpassas är civilsamhället. Hit hör Islamic Reliefs och andra organisationers volontärer, minoritetsföreningar och religiösa samfund. Dessa spelar alla en viktig roll i arbetet för att begränsa smittspridningen.

Islamic Relief har nu mobiliserat för att skydda riskgrupper från coronaviruset. Vi har översatt information från Folkhälsomyndigheten till en lång rad olika språk som vi delar ut på asylboenden i storstädernas förorter där många minoritetsgrupper finns. Vi svarar i telefon och ger råd till minoritetsgrupper på bland annat tigrinja, arabiska och somaliska.

Islamic Relief har sedan tidigare ett gott samarbete med församlingar och föreningar som organiserar minoritetsgrupper runtom i Sverige. Vi arbetar nu för att utveckla detta samarbete för att nå ut med information om hur man förebygger smittspridning. Där spelar den svensk-somaliska gruppen en viktig roll.

Men civilsamhället kan inte göra detta ensamma. Nu behöver vi hjälp från myndigheter med följande:

  • Att trycka och distribuera översatt myndighetsinformation till asyl- eller genomgångsboenden och i förorter där minoritetsgrupper finns.
  • Att finansiera utdelning av mat och hygienutrustning till marginaliserade grupper, äldre och sjuka som inte ska röra sig i affärer.
  • Att stödja oss i att kartlägga orsakerna till varför den svensk-somaliska gruppen är särskilt drabbad av covid-19 så att samhället kan anpassa sitt stöd till gruppen.

Mohammed Mohsen, kommunikationschef Islamic Relief Sverige

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.