Islamic Relief kräver vapenvila i Jemen för att undvika svältkatastrof

Islamic Relief kräver vapenvila i Jemen för att undvika svältkatastrof

2018/07/05

Idag tar FN:s säkerhetsråd upp krisen i Jemen. Biståndsorganisationen Islamic Relief efterlyser konkreta åtgärder för att uppnå en vapenvila och rädda landet från svält.

Martin Griffiths, FN:s särskilda sändebud till Jemen sa igår att de stridande parterna hade kommit med ”konkreta förslag” på hur fred kan uppnås i landet. Biståndsorganisationen Islamic Reliefs landchef i Jemen, Mohammed Zulgarnain Baloch, hoppas att dessa idéer kan leda till en meningsfull vapenvila i Jemen.

”Redan innan kriget var landet i en mycket svår situation. Nu är läget helt ohållbart. Tre fjärdedelar av befolkningen befinner sig i en nödsituation. Om konflikten fortsätter, kommer de att drabbas av svält. Folket i Jemen och i synnerhet i Hodeida har lidit alltför länge. De förtjänar inget mindre än att alla sidor i konflikten uppvisar ett engagemang för att nå fred.”

 

I mitten av juni eskalerade striderna i hamnstaden Hodeida, men tidigare denna vecka meddelade den Saudiledda koalitionen att man skulle göra en paus. Detta välkomnar Islamic Relief, men vi noterar att det förekommer rapporter om sammandrabbningar i utkanten av staden.

 

”Det är helt nödvändigt att våra team på plats får möjlighet att hjälpa de som är i behov av nödhjälp. Det är också avgörande att Hodeidas hamn, som står för med än 70 procent av importen till landet, hålls öppen. Även en stängning på två veckor skulle resultera i att barn dör, eftersom de är helt beroende av matleveranser”, säger Mohammed Zulgarnain Baloch.

 

Som medlem och just nu ordförande i FN:s säkerhetsråd och drivande i diskussionerna om Jemen har Sverige en viktig roll i processen, säger Mohammed Mohsen, kommunikationschef på Islamic Relief Sverige.

 

”Vi välkomnar regeringens engagemang i Jemenfrågan. Nu måste Sverige göra allt som står i dess makt för att de ”konkreta förslag” som parterna kommit med verkligen leder till en meningsfull vapenvila i Jemen”, säger Mohammed Mohsen.

För mer information, kontakta:

Mohammed Mohsen, kommunikationschef, Islamic Relief Sverige, 070-924 35 99, mohammed.mohsen@islamic-relief.se

 

Om Islamic Reliefs arbete i Jemen

 

Islamic Relief är en internationell biståndsorganisation med verksamhet i 49 länder. Vi verkar för en rättvis och hållbar global utveckling baserad på Islams budskap om respekt för människovärdet och uppmaning till fattigdomsbekämpning. Verksamheten bedrivs utan åtskillnad avseende kön, etnicitet, religion eller politisk åskådning. Islamic Relief Sverige har 90-konto. I Jemen har vi funnits sedan 1998. Sedan starten på konflikten år 2015 har vi arbetat i 19 av landets 22 guvernorat. Vi bistår med bland annat mat, vatten, hygienartiklar, hälsoinsatser och yrkesutbildning för unga.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.