Islamic Relief lanserar zakat-nål för att inspirera till medkänsla

Pressmeddelande den 20 april 2020

Den muslimska fastemånaden ramadan står för dörren i en tid av kris och ovisshet. I år lanserar biståndsorganisationen Islamic Relief zakat-nålen för att inspirera till solidaritet nu när det är viktigare än någonsin.

Denna vecka, runt den 24 april, inleds ramadan. Detta innebär inte bara fasta, det är också en högtid när många muslimer väljer att donera pengar till bättre behövande. Den pågående coronakrisen riskerar att göra livet ännu svårare för många av världens mest utsatta människor.

Zakat-nålen ska inspirera till medkänsla och givande

För att inspirera människor att donera pengar till katastrof- och utvecklingsinsatser världen över så lanserar biståndsorganisationen Islamic Relief i år zakat-nålen. Zakat är namnet på en typ av donation till välgörenhet inom Islam.

– Solidaritet och medkänsla är två grundfundament inom Islam, och coronakrisen visar att dessa behövs mer än någonsin. Islamic Relief lanserar zakat-nålen för att synliggöra människors engagemang. Vi hoppas att nålen ska kunna inspirera fler till att visa medkänsla och donera av det man har till människor som behöver det bättre, säger Mohammed Mohsen, insamlingschef på Islamic Relief Sverige.

Hagi Farah, Khaled Eldib och Melody Farshin i gemensam kampanj

I ramadankampanjen för 2020 har Islamic Relief bland annat tagit hjälp av olika profiler som hjälper till att sprida vårt budskap om att visa medkänsla och donera zakat. Till dessa profiler hör bland andra och Rinkebyprofilen Hagi Farah, Sveriges Imamråds ordförande Khaled Eldib och komikern och författaren Melody Farshin.

– Under ramadan förra året fick Islamic Relief Sverige in 10 miljoner kronor i privata donationer. Dessa donationer gör verklig skillnad för människor världen över. Lägger man ihop donationer till välgörenhet från muslimer runtom i världen blir summan förstås mångdubbelt större. På global nivå är zakat är ett mycket viktigt verktyg för fattigdomsbekämpning, säger Mohammed Mohsen.

För mer information, kontakta:

Mohammed Mohsen, kommunikationschef, Islamic Relief Sverige, 070-924 35 99, mohammed.mohsen@islamic-relief.se

Till höger via denna länk finns en nedladdningsbar bild på Mohammed Mohsen.

Om Islamic Relief

Islamic Relief är en internationell biståndsorganisation med verksamhet i över 40 länder. Vi verkar för en rättvis och hållbar global utveckling baserad på Islams budskap om respekt för människovärdet och uppmaning till fattigdomsbekämpning. I katastroflägen är vi de som är snabbt på plats. Verksamheten bedrivs utan åtskillnad avseende kön, etnicitet, religion eller politisk åskådning. Islamic Relief Sverige har 90-konto. Här kan man läsa om vår ramadankampanj 2020.

Zakat al-fitr

I slutet av ramadan donerar många troende muslimer zakat al-fitr, en donation som ska ge behövande mat på bordet under eid al-fitr. Donationen ska motsvara den mängd mat som ryms i ett par kupade händer, fyra gånger. Omräknat till pengar motsvarar zakat al-fitr en fast summa som i år är 75 kronor.

Zakat al-mal

Zakat al-mal, på svenska ofta kallat allmosan, motsvarar 2,5 procent av ens tillgångar under förutsättning att man har en viss summa i besparingar. Zakat al-mal donerar troende muslimer årligen till välgörenhet, och många väljer att göra det under ramadan.

Islamic Reliefs zakat-nål

Zakat-nålen, som man kan läsa mer om här, föreställer ett sädes-ax i guld. Axet står för det mått säd som används för att beräkna summan på zakt-al fitr. Guldet står för hur zakat al-mal beräknas: om man har en förmögenhet motsvarande värdet på 85 gram guld eller mer, uppmanas man inom Islam att betala zakat al-mal.

Om ramadan

Ramadan förskjuts runt 10 dagar varje år. År 2020 inleds fastemånaden den 24 april. Exakt tidpunkt för när ramadan inleds styrs av hur månen uppenbarar sig på himlen.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.