Islamic Relief mobiliserar mot våld mot kvinnor

En av tre kvinnor i världen utsätts för våld under sin livstid. Våldet begränsar kvinnor och hämmar hela samhällsutvecklingen. Våld mot kvinnor är ett allvarligt brott mot mänskliga rättigheter – men det går att bekämpa. För tredje året i rad mobiliserar nu krafter världen över i den gemensamma kampanjen 16 days of activism against gender based violence.

Vad är 16 days of activism?

16 days of activism against gender based violence är namnet på den globala kampanj vars mål är att få slut på könsbaserat våld. Kampanjen inleds på Internationella dagen mot våld mot kvinnor den 25 november, och pågår till den 10 december – de mänskliga rättigheternas dag. Under dessa 16 dagar kämpar tiotusentals organisationer och miljontals aktivister världen över för samma mål.

Unga kvinnor utanför sin skola. Islamic Relief verkar för alla människors rätt till utbildning som en del av 16 days of activism.

Islamic Relief medverkar år 2019 för tredje året i rad i kampanjen, för att mobilisera och få människor att ta ställning mot denna kränkning av mänskliga rättigheter.

– Våld i nära relationer påverkar miljontals människor varje dag. Genom att gå samman under denna kampanj vill vi bidra till större kunskap om olika former av våld och vad som behövs för att minska det, säger Shahin Ashraf, påverkanschef på Islamic Relief Worldwide.

Islamic Relief Sverige och våra partnerkontor världen över medverkar i kampanjen på sociala medier såsom Facebook, Instagram och Twitter. I Sverige har vi tillsammans med Sveriges Imamråd tagit fram en predikan där argument mot våld hämtas ur religionen. Denna kommer att predikas i flera svenska moskéer under kampanjen.

Vi riktar fokus på kvinnor som genomlevt och överlevt våld

I vårt arbete runtom i världen träffar Islamic Relief de kvinnor och flickor som överlevt könsbaserat våld. I år riktar vi i kampanjen fokus på dessa överlevare under parollen #throughHEReyes.

En av dessa överlevare är den kvinna i Irak som berättar hur hennes liv förändrades när hon var 16 och tvingades gifta sig. Istället för att följa sin dröm och studera blev hennes roll att passa upp på makens familj. När hennes döttrar föddes fick hennes liv mening igen och hon överförde drömmarna om studier på dem. Men makens familj blev missnöjda för att hon inte födde en son och slängde ut henne och barnen. Kvinnan fick höra om Islamic Reliefs kvinnocenter i Bagdad, och blev överväldigad av att se hur kvinnor här prioriterades och värdesattes. Kvinnan fick kontakt med en socialarbetare som stöttade henne i kampen för skilsmässa. Trots hot om att hon skulle fråntas sina barn stod kvinnan på sig – och vann i rätten. Nu är hennes mål att lära sig sy för att kunna tjäna ett uppehälle, så att hennes barn kan studera.

Hennes historia visar på de fruktansvärda orättvisor som drabbar kvinnor – men också på den enorma kraft som kvinnor runtom i världen besitter. Om kvinnors och flickors grundläggande rättigheter tillgodoses kan de gå hur långt som helst. Var med oss i kampen mot våld!

Läs mer om hur vi arbetar mot exempelvis könsstympning i Etiopien.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.