Islamic Relief stöttar de globala klimatstrejkerna: ”Omedelbar handling krävs för att förhindra en katastrof”

Idag äger klimatstrejker rum över hela världen, ledda av ungdomar som kräver att makthavare agerar mot klimatförändringarna. Islamic Relief ansluter sig till kraven.

På måndag den 23 september äger FN:s toppmöte om klimatet – Climate Action Summit – rum. Idag och en vecka framåt demonstrerar människor världen över för att sätta press på politikerna att agera – och att göra det nu. Strejkerna leds av ungdomar som kräver rättvisa, ren luft, rent vatten och en framtid.

Idag den 20 september ansluter sig anställda på Islamic Relief i Storbritannien och Tyskland till protesterna, och nästa fredag den 27 september kommer medarbetare i Sverige att medverka under den stora demonstrationen i Stockholm.

– Klimatförändringarna och förstörelsen av naturen är en av mänsklighetens svåraste utmaningar, säger Jamie Williams, policyrådgivare vid Islamic Relief Worldwide.

En kvinna bär vatten i Somaliland som drabbats hårt av torka, en av effekterna av klimatförändringarna.
En kvinna bär vatten i Somaliland som drabbats hårt av torka, en av effekterna av klimatförändringarna.

Klimatförändringarna orsakar brist på mat, vatten och land att odla på. De tvingar människor att lämna sina hem, spär på konflikter och extremväder och orsakar havsnivåhöjningar som hotar kustnära samhällen.

– Förändringar i klimatet driver också på en ökande fattigdom och lidande och skördar liv bland världens fattigaste, säger Jamie Williams.

De fattigaste samhällena betalar det högsta priset

Islamic Relief arbetar tillsammans med lokalsamhällen för att motverka klimatförändringarnas konsekvenser. Vi ger dem livräddande nödhjälp och hjälper dem att anpassa sig till klimatförändringarnas effekter. Men mycket mer än så krävs.

– Huvudorsaken bakom miljöförstöringarna är vår ohållbara konsumtion och produktion, som drivs av strävan efter ekonomisk tillväxt, säger Jamie Williams, och understryker att den globala uppvärmningen måste begränsas till 1,5 grader och att lösningarna måste vara rättvisa.

Islamic Relief kräver handling

Islamic Relief fortsätter att uppmana till systemförändring, kraftiga, skogsskydd och ökade investeringar i alternativa energikällor. Vi kräver åtgärder för klimatanpassning vid sidan av ansträngningarna för att få slut på fattigdomen och verka för social rättvisa.

Här kan du hitta en strejk nära dig: globalclimatestrike.net.

Genom att donera till Islamic Relief kan du stötta vårt arbete med samhällen och människor som drabbats av klimatförändringarna. Swisha till 9001819.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.